هوش مصنوعی ایران
هوش مصنوعی ایران
 
 

تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر انسان

             امروزه مصرف انرژی در صنعت برق رو به افزایش است و اثرات مخربی بر روی سلامتی و ایمنی انسان داشته است. تاثیرات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر روی سلامت و بهداشت انسان از مضرات این صنعت می‌باشد. ما در زندگی روزمره در محیط کار و خانه و مدرسه در معرض میدان الکتریکی و مغناطیسی هستیم. میدانهای مغناطیسی و الکتریکی به وسیله خطوط نیرو، سیمهای الکتریکی و تجهیزات الکتریکی تولید می شود و خطوط نامرئی نیرو هستند که در اطراف هر وسیله وجود دارند و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. میدان الکترومغناطیسی از وسایل برقی مثل کامپیوتر شخصی، فر برقی، تلویزیون، یخچال و غیره و نیز خطوط انتقال نیروی برق با ولتاژ زیاد حاصل می شود. میدان الکترومغناطیسی بر روی سیستمهای عصبی و رشد و تکامل و ترمیم سلولها اختلالاتی ایجاد می‌کند و موجب پیدایش امراض ناشناخته مانند انواع سرطانها، طومورهای مغزی و ناباروری در انسان می‌شود همچنین افرادی که به دفعات و به مدت طولانی در معرض چنین میدانهایی قرار می‌گیرند و نیز افراد شاغل در صنایع برق و تلفن، تعمیرکاران تلویزیون و جوشکاران آسیب پذیرتر می‌باشندپس باید با نصب دستگاههای کنترل سرطانزایی در محیط کار و شناسایی منابع تولید الکترومغناطیسی، رعایت نکات ایمنی در محیط کار و در صورت امکان استفاده از تجهیزاتی که دارای حداقل میزان انتشار امواج الکترومغناطیسی است محیطی مناسب برای کار و فعالیت ایجاد نماییم.

● مقدمه

امروزه تولید سرانه برق و روند رو به رشد آن یکی از شاخصهای مهم نشان دهنده پیشرفت صنعتی، اقتصادی و افزایش رفاه کشور می‌باشد.

با توجه به اهمیت طرحهای صنعتی در توسعه پایدار، صنعت برق نیز مشابه دیگر صنایع با توجه به افزایش شتاب تولید و مصرف انرژی برق در ۲۰ سال گذشته نقش به سزایی در آلودگی محیط زیست و سلامت و بهداشت انسان داشته است و بایستی اثرات نیروگاههای حرارتی از نظر آلودگی آبی و گازی، جامد و آلودگیهای صوتی و میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ناشی از فعالیت نیروگاهها بر روی موجودات زنده به خصوص انسان مورد بررسی قرارگیرد.

درون تمام ارگانیزمهای زنده، جریان الکتریکی و میدانهای الکتریکی با منشا داخلی وجود دارد که در مکانیسمهای پیچیده کنترل فیزیولوژیکی نظیر اختلال در سیستمهای عصبی، عضلانی، فعالیت ممبران سلولی و رشد وتکامل و ترمیم بافتها نقش دارند. لذا لازم است ویژگیهای مصنوعی آثار احتمالی آنها در سیستمهای بیولوژیکی مورد بررسی قرار گیرند. میدانهای الکترومغناطیسی (EMF) ابتدا موجب سرگیجه، وزوز گوش، ضعف و خستگی و تار شدن دید چشم و خواب آلودگی هنگام کار و همچنین پیدایش امراض ناشناخته، تغییر ترکیبات خون، اختلال در سیستمهای عصبی عضلانی، (نوروماسکولار)، دگرگونی ژنتیکی، بروز سرطانهایی چون لنفوم، لوسمی، طومورهای مغزی، سرطان غدد بزاقی و اختلال در باروری در زنان و مردان می‌شود.

ما در زندگی روزمره در محیط کار و خانه و مدرسه در معرض میدان الکترومغناطیسی و الکتریکی هستیم و این میدان الکتریکی حاصل از تولید، انتقال و استفاده از الکتریسیته است. مطالعاتی در رابطه با سلامتی انسان در مورد کسانی که در معرض میدان مغناطیسی و انواع سرطانها از نوع لوکمی و سرطان مغز صورت گرفته است.

تعدادی از محققان در مورد ارتباط قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی و سرطان تردید دارند. زیرا تفسیر آن از نظر بیولوژیکی مشکل است و نتایج تحقیقات متفاوت به نظر می‌رسد و با هم هماهنگی ندارند. بسیاری از محققان توافق بر این دارند که نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص تاثیرات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر سلامت انسان داریم.

هدف از این مجموعه فراهم آوردن اطلاعاتی در مورد تاثیرات میدانهای الکترومغناطیسی در محیط کار و درک علمی نگرانیها و تردیدهایی است که در این مورد وجود دارد.

● میدان الکترومغناطیسی                                

میدان الکترومغناطیسی به وسیله خطوط نیرو، سیمهای برق و تجهیزات الکتریکی تولید می‌شود. تاکید این مجموعه در مورد ارتباط میدان مغناطیسی با تولید و انتقال کاربرد نیروی الکتریکی است. میدانهای مغناطیسی خطوط نامرئی نیرو هستند که در اطراف هر وسیله الکتریکی وجود دارند. میدان الکتریکی با ولتاژ تولید می‌شود و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. واحد قدرت الکتریکی بر حسب متر بر ولت می‌باشد.

میدان مغناطیسی نتیجه شدت جریان در سیمها یا وسایل الکتریکی می‌باشد و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. میدان مغناطیسی بر حسب گوس یا تسلا اندازه‌گیری می‌شود. از طرف دیگر میدان الکتریکی حتی وقتی که تجهیزات الکتریکی خاموش می شود برقرار است و مدت زیادی با منبع

جریان برق ارتباط خود را حفظ می‌کند. میدان الکتریکی با عبور کردن از موادی که هادی الکتریسیته هستند کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر میدانهای مغناطیسی از بسیاری مواد عبور می‌کنند و بنابراین جلوگیری از عبور آن بسیار مشکل است. با وجود این که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در اطراف وسایل الکتریکی و خطوط نیرو وجود دارند. تحقیقات اخیر بر روی پتانسیل اثرات میدانهای مغناطیسی بر سلامت انسان متمرکز گردیده‌اند. با وجود این که بعضی مطالعات اپیدمولوژیک ارتباط افزایش خطر ابتلا به سرطان را با در معرض میدان مغناطیسی قرار گرفتن گزارش نموده‌اند اما ارتباط مشابهی در مورد میدانهای الکتریکی گزارش نشده است.

توسعه سریع علم و تکنولوژی، موجودات زنده را تحت تابش طیف وسیعی از میدانهای الکترومغناطیسی قرار داده است. پیشرفت فناوری و صنعت برق انسانها را در تماس با میدان الکترومغناطیسی حاصل از وسایل برقی از جمله کامپیوتر شخصی، فر برقی، تلویزیون، یخچال و ... نیز خطوط انتقال نیروی با ولتاژ زیاد قرار داده است.

● اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر انسان

اپیدمولوژی، مطالعه بر روی احتمال شیوع بیماریها در جمعیتهای انسانی است و اینگونه تحقیقات غالبا عینی هستند تا تجربه‌ای و این بدان معناست که اینگونه یک اپیدمیولوژیست نمی تواند تمامی فاکتورهایی را که موجب بروز بیماری می‌شود کنترل کند و یا در آزمایشگاه تحقیق کند اگرچه تحقیقات آزمایشگاهی در اطراف محیط انسانی و حیوانی کاملا در مورد انسان صدق نمی‌کند. اپیدمیولوژیستها می‌توانند عوامل به وجود آورنده سرطان را مشخص کنند که شامل دود سیگار است و این در حالی است که در مورد میدانهای الکترومغناطیسی ارتباطی بین معاشرت و اپیدمولوژی وجود ندارد. بعضی دانشمندان که در این مورد مطالعه کرده‌اند ارتباط موجود بین میدانهای الکترومغناطیسی و سرطانهای خاص را وقتی که خطر کم باشد و یا اصلا نباشد مشکل تفسیر می‌کنند حتی اگر احتمال ابتلا به سرطان ناشی از میدانهای الکترومغناطیس بسیار اندک باشد باید آن را جدی تلقی نمود. زیرا در میان تعداد کثیر افرادی که در معرض میدانهای الکترومغناطیس هستند حتی یک احتمال ناچیز هم می‌تواند باعث افزایش سرطان در سطح گسترده شود.

● ارتباط سرطان با مشاغل صنعت برق

از سال ۱۹۸۲ تعدادی از اپیدمیولوژیستها مطالعات و آزمایشاتی در این مورد انجام داده‌اند و گزارشی از بررسی بیماری لوکمی روی افراد که در معرض میدان الکترومغناطیس بوده‌اند با افرادی که در مشاغل دیگر کار کرده‌اند ارائه داده‌اند. در ایالات متحده این بیماری در بزرگسالان از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۰مورد در سال مشاهده می‌شود و این مطالعات شامل افرادی می‌شود که مستقیما با وسایل الکترومغناطیسی سر و کار دارند مثل مهندسان برق و یا افراد شاغل در خطوط تلفن و تلویزیون و تعمیرات رادیویی، اپراتورهای ایستگاه برق، الکتریسیته و جوشکار. مطالعات دیگر ارتباط بین شیوع سرطان مغز و یا مرگ و میر در مشاغل مشابه را نشان می‌دهد. این تحقیقات اولین بار توسط دکتر Samuel Milham در سال ۱۹۸۲ کامل شده است. همچنین مطالعاتی در مورد ارتباط سرطان سینه و قرار داشتن در معرض میدان الکترومغناطیسی صورت گرفته است. سرطان سینه در مردان نادر است اما متاسفانه در زنان بسیار رایج است. در ایالات متحده سرطان سینه از هر ۱۰۰۰ نفر بیش از یک مورد در سال مشاهده شده است. در یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی در کارولینای شمالی میزان مرگ زنانی که در معرض میدانهای الکترومغناطیسی قرار داشته‌اند در اثر ابتلا به سرطان سینه بیشتر از زنانی بوده است که در چنین مشاغلی کار نکرده‌اند. اما با توجه به این که عوامل دیگری مثل فاکتور سن در تولد اولین نوزاد و باروری و تاریخچه ارثی در ایجاد این نوع سرطان مؤثر می‌باشند، لذا باعث اختلال در این تحقیق شده است و با در نظر گرفتن این مشکلات و نداشتن اطلاعات کافی پی بردن به عامل اصلی ایجاد این بیماری غیر ممکن به نظر رسید و مطالعات دیگری که در ایالات متحده و کشورهای دیگر انجام شده است نشان میدهد که حتی زنانی که در خانه کار می کنند و در معرض میدان الکترومغناطیسی بالایی قرار دارند با خطرپیشرفت سرطان سینه مواجه بوده‌اند.

● سایر امراض ناشی از میدانهای الکترومغناطیسی

بیماری آلزایمر (Alzheimer) نوعی بیماری است که در افراد سن بالا بروز می‌کند و باعث ضعف تمرکز و اختلال در یادآوری خاطرات می‌شود. مطالعه و تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۵ در فنلاند و کالیفرنیا انجام گردیده نشان می دهد کارگرانی که بیشتر در معرض میدان الکترومغناطیس قرار گرفته بودند بیشتر به این بیماری مبتلا شده‌اند. طبق گزارش دکتر Stephanie London و همکاران در سال ۱۹۹۴ به این نتیجه رسیده‌اند که افراد شاغل در صنایع برق و تلفن نسبت به افراد شاغل در دیگر صنایع بیشتر در معرض میدانهای الکترومغناطیس قرار دارند.

● اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیس

این مجموعه اطلاعاتی در مورد تاثیرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی حیوانات و تقسیم سلولی به ما می‌دهد و تاثیرات بیولوژیکی شامل تغییراتی در اعمال سلولها و بافتها و تغییراتی در فعالیت مغز استخوان انسان و ضربان قلب می‌شود. این قبیل مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات اهلی و نیز انسان بررسی شده است. طول موج، مدت در معرض امواج بودن، فاصله نسج با موج در تکثیر سلولی و جزئیات تکثیر مورد بررسی قرار گرفته است و باعث اختلال در تکثیر سلولی در مرحله DNA سازی و نیز باعث افزایش بروز نقص مادرزادی و اختلال باروری و موتاسیونهای مختلف می‌شود و این اختلال با مدت مجاورت با میدان الکترومغناطیسی و نوع موج متناسب بوده است.

منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اتوماسیون

فرستنده : بهزاد طهماسب زاده


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

معرفی سیستم مانیتورینگ On-Line ترانسفورماتور
عملکرد ترانسفورماتور در سطوح مختلف نقش کلیدی و موثری در حفظ پایداری و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه قدرت دارد، اما عوامل متعددی از قبیل بهره‌برداری غلط، عدم انجام سرویس و تعمیرات به موقع که ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع درخصوص ترانسفورماتور است، موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی برای آن می‌شود. این شرایط بحرانی علاوه بر اینکه منجر به کاهش طول عمر ترانسفورماتورها (پیری زودرس) و یا تحمیل هزینه‌های تعمیرات و تعویض قطعات آن می‌شود، بعضاً موجب از مدار خارج شدن ترانسفوماتورها و به دنبال آن محدودیت در انتقال قدرت در شبکه می‌شود. با توجه به اهمیت ترانسفورماتور، در سالهای اخیر کنترل بهینه آن در دنیا مورد توجه قرار داشته است و برای رسیدن به این هدف سیستم‌های مانیتورینگ On-Line ترانسفورماتور که بر پایه استخراج پارامترهای ترانسفورماتور و پردازش و آنالیز آنها عمل می‌کنند طراحی و ساخته شده‌اند. هرچند دستگاه‌های متداول حفاظتی ترانسفورماتور شامل انواع رله‌ها، ترمومتر، برقگیر و ... برای تشخیص و حفاظت از خطا در شبکه استفاده می‌شوند، اما به دلیل اهمیت موضوع، امروزه مراقبت از ترانسفورماتور دامنه وسیع‌تری پیدا کرده و شامل انواع روش‌های حفاظتی و نگهداری بازدارنده و تشخیص عیوب قریب‌الوقوع شده است. در حقیقت بسیاری از بهره‌برداران علاقمند هستند که از وضعیت داخل ترانسفورماتورهای قدرت باخبر شوند. به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از وارد آمدن خسارات جدی به ترانسفورماتور، با اطلاع‌رسانی به موقع می‌توان موجب تداوم انتقال انرژی الکتریکی شد. به طور کلی می‌توان به مزایای زیر درخصوص بکارگیری از سیستم مانیتورینگ On-Line اشاره کرد:


- افزایش قابلیت اطمینان به ترانسفورماتور با حداقل‌سازی قطعی‌های ناخواسته
- کاهش ضرر ناشی از انرژی توزیع نشده و یا پرداخت خسارت به مشترکان
- امکان اعمال تعمیرات براساس شرایط واقعی و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از خطاهای غیر منتظره و در نتیجه کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری
- بهره‌برداری از ظرفیت ترانس
- افزایش طول عمر بهره‌برداری از ترانس که موجب به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری برای جایگزینی ترانسفورماتور یا بهینه‌سازی آن می‌شود.
معماری کلی سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور طراحی شده در پژوهشگاه نیرو در سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور، اطلاعات از بخش‌های مختلف ترانس به صورت سیگنال‌های آنالوگ و از تابلوهای کنترل ترانس و کنترل تپ چنجر و ... به صورت سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات جمع‌آوری شده از این بخش‌ها وارد تابلویی به نام Junction-Box می‌شود. این تابلو که در محوطه بیرونی پست قرار می‌گیرد،
از یک‌سری ترمینال جهت دسته‌بندی اطلاعات تشکیل شده است. سپس اطلاعات دسته‌بندی شده از طریق کابل‌های پررشته به صورت گروه‌های ورودی دیجیتال، ورودی آنالوگ و خروجی دیجیتال به اتاق کنترل ارسال می‌شود. در اتاق کنترل اطلاعات به کارت‌های دیجیتال و آنالوگ سیستم کنترل وارد شده و توسط CPU پردازش‌های لازم بر روی آنها انجام می‌شود. جهت دسترسی به یک‌سری امکانات دیگر نظیر مشاهده On-Line، ذخیره‌سازی و آنالیز، اطلاعات به یک کامپیوتر صنعتی ارسال می‌شود.
قابلیت‌های سیستم‌های مانیتورینگ On-Line ترانسفورماتور
در ادامه، به معرفی قابلیت‌ها و امکانات سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور که در پست 230 کیلوولت کن بر روی ترانسفورماتور T4 اجرا شده، می‌پردازیم.
- اندازه‌گیری دماهای بالا و پایین روغن: دمای روغن یکی از پارامترهای مهم ترانسفورماتور است که به عنوان مبنای کنترل ورود و خروج فن‌ها و صدور فرامین آلارم و تریپ حرارتی درنظر گرفته می‌شود. در سیستم‌های قدیمی این دما فقط در قسمت بالای روغن اندازه‌گیری می‌شد، اما در سیستم مانیتورینگ On-Line به منظور افزایش دقت درمحاسبات، دما در دو قسمت مختلف ترانسفورماتور یکی در قسمت بالای روغن و دیگری در قسمت پایین، اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود. در این سیستم دمای روغن علاوه بر موارد ذکر شده، پارامتر اساسی در محاسبه دمای نقطه داغ سیم‌پیچ نیز است.
- محاسبه دمای نقطه داغ سیم‌پیچ: از دیگر دماهای با اهمیت در ترانسفورماتورها، دمای نقطه داغ سیم‌پیچ است که مشابه دمای روغن پارامتر کنترل کننده سیستم خنک کننده و صدور فرامین آلارم و تریپ حرارتی است. از سوی دیگر از آنجایی که استرسهای حرارتی یکی از مهمترین عوامل زوال عایقی ترانسفورماتورها است و داغ‌ترین نقطه سیم‌پیچ ترانسفورماتور محتمل‌ترین مکان برای شکست عایقی است، بنابراین مهمترین عامل محدودکننده بارگذاری ترانسفورماتور است و تعیین دقیق آن سبب می‌شود ارزیابی بهتری از قابلیت بارگذاری، عمر از دست رفته و عمر باقیمانده ترانسفورماتور امکان‌پذیر شود. سه روش اصلی به شرح زیر برای تعیین دمای نقطه داغ وجود دارد: - اندازه‌گیری مستقیم (حسگر فیبر نوری)
- شبیه‌سازی دمای نقطه داغ
- محاسبه با استفاده از مدل‌های حرارتی استاندارد
روش‌ اندازه‌گیری مستقیم با استفاده از فیبر نوری دقیق‌ترین روش موجود است. اما به علت هزینه بالا و قابلیت اطمینان نسبتاً پایین و حساسیت و شکنندگی، حسگرهای فیبر نوری هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است و بیشتر در تحقیقات آزمایشگاهی به کار می‌رود. نکته دیگری که درباره این حسگرها باید گفت این است که نصب آنها تنها در هنگام ساخت یا تعمیرات ترانسفورماتور امکان‌پذیر است.
در ترانسفورماتورهای موجود، این دما از طریق قرار دادن یک ترمومتر دمایی و به روش شبیه‌سازی بدست می‌آید. مشکل این نوع تجهیزات این است که صحت دمای اندازه‌گیری شده و نقاط تنظیم به دقت دماسنج و همچنین توانایی تکنسین بستگی دارد. دقت این ترمومترها که توسط پست‌های حرارتی در کارخانه کالیبره می‌شود معمولاً حدود 2 تا 3 درجه سانتیگراد است و با گذشت زمان ممکن است به 5 تا 10 درجه سانتیگراد هم تغییر یابد که در این زمان باید مجدداً کالیبره شود.
به دلایل ذکر شده در سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور، به جای روش شبیه‌سازی، دمای سیم پیچ از طریق یک‌سری محاسبات طبق استاندارد IEC که متناسب با شرایط مختلف خنک‌کنندگی ترانسفورماتور است، به دست می‌آید.
 اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ و بار و توان: ولتاژ و جریان و توان ترانسفورماتور در بخش‌های HV، LV اندازه‌گیری و در سیستم مانیتورینگ نمایش داده می‌شود. علاوه بر آن به کمک این مقادیر توان راکتیو و ضریب توان محاسبه می‌شود.
محاسبه پیری حرارتی عایق ترانسفورماتور: در سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور، پیری حرارتی عایق ترانسفورماتور بر پایه دمای نقطه داغ سیم پیچ محاسبه می‌شود.
آشکارسازی گازهای محلول: یکی از خطاها و اشکالات موجود در ترانسفورماتور تولید گازهای مضر محلول در روغن در اثر عواملی از جمله تخلیه جزئی، حرارت ناشی از افزایش بارگیری و .. است. در حال حاضر برای شناسایی این اشکالات، از روغن ترانسفورماتور به صورت دوره‌ای نمونه‌برداری و در آزمایشگاه آنالیز می‌شود. از آنجائی که برنامه نمونه‌گیری و آنالیز روغن در دوره‌های زمانی معین انجام می‌شود ممکن است بعضی از خطاها آشکار نشود و یا اینکه بر طبق این برنامه ثابت دوره‌ای، انجام تست پس از به وجود آمدن یک شرایط بحرانی برای ترانسفورماتور انجام شود. در سیستم مانیتورینگ On-Line با قراردادن یک دستگاه آشکارساز گاز در روغن می‌توان مقدار گاز را به طور پیوسته اندازه‌گیری و نمایش داد و در صورت بروز خطا توسط این دستگاه آلارم مناسب تولید کرد. علاوه بر اینکه به کمک این دستگاه می‌توان خطاها را در زمان تولید آشکار کرد، خطاهای در حال پیشرفت در ترانسفورماتور نیز از طریق نرخ تغییرات گازهای تولید شده مشخص می‌شود و از این راه می‌توان از بوجود آمدن خطرات جدی بر روی ترانسفورماتور جلوگیری کرد.
اندازه‌گیری رطوبت در روغن: رطوبت به عنوان یکی از عوامل مخرب، نقش مهمی در کاهش عمر عایقی ترانسفورماتور دارد. عمر حرارتی کاغذ متناسب با مقدار رطوبت آن است به طوری که اگر مقدار رطوبت کاغذ دو برابر شود عمر آن به نصف کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش رطوبت در نواحی با شدت میدان الکتریکی بالا موجب کاهش آستانه شروع تخلیه جزئی و افزایش شدت آن شده و در نهایت موجب وارد شدن خسارات جدی به ترانسفورماتور می‌شود. در ترانسفورماتورها معمولاً مقداری رطوبت در طی فرآیند خشک کردن باقی می‌ماند که به مرور زمان این مقدار در اثر رطوبت هوا و تجزیه روغن و مواد سلولزی بیشتر می‌شود. در حال حاضر روغن ترانسفورماتور به صورت دوره‌ای نمونه‌برداری و در صورت لزوم به کمک دستگاه oiltreatment تصفیه می‌شود. از آنجائی که این نمونه‌برداری به صورت دوره‌ای است ممکن است در زمان مناسب انجام نشود و خسارات جدی به سیستم عایقی ترانسفورماتور وارد شود. در سیستم مانیتورینگ
On-Line با توجه به اهمیت رطوبت، دستگاهی برای اندازه‌گیری آن قرار داده می‌شود که به طور مداوم مقدار رطوبت روغن را اندازه‌گیری می‌کند. در این سیستم در صورت افزایش رطوبت با تولید آلارم، بهره‌بردار جهت انجام تست دوره‌ای مطلع می‌‌شود.
کنترل سیستم خنک‌کنندگی: سیستم خنک‌کنندگی ترانسفورماتور یکی از مهمترین بخش‌های آن است که کنترل آن باید از طریق سیستم مانیتورینگ ترانسفورماتور به صورت بهینه انجام شود. هدف از این کنترل قراردادن ترانسفورماتور در دمای نسبتاً ثابتی است. برای رسیدن به این هدف در تعیین دمای ترانسفورماتور باید دقت کافی اعمال شود. در این سیستم دمای بالای روغن توسط سنسور حرارتی با دقت بالا اندازه‌گیری و دمای نقطه داغ سیم پیچ با توجه به بار و دمای محیط محاسبه می‌شود. با استفاده از این مقادیر پیش فرض برای کنترل سیستم خنک‌کننده، فرامین کنترلی مناسب برای راه‌اندازی سیستم از طریق PLC به مدارات فرمان ارسال می‌شود.
پیش‌بینی زمان سرویس تجهیزات سیستم خنک‌کننده: تعمیرات و سرویس به موقع تجهیزات خنک‌کننده ترانسفورماتور نقش به سزائی در عملکرد صحیح این سیستم دارد. در حال حاضر سرویس تجهیزات به صورت دوره‌ای انجام می‌شود. ولی از طریق سیستم مانیتورینگ ترانسفورماتور با اندازه‌گیری مدت زمان روشن بودن هر یک از فن‌ها زمان مورد نیاز برای سرویس این تجهیزات برحسب شرایط و نیاز واقعی مشخص می‌شود.
اندازه‌گیری دمای روغن تپ‌چنجر: تپ‌چنجر یکی از بخش‌های مهم و اساسی ترانسفورماتور است که سلامت آن تاثیر مستقیمی در عملکرد ترانسفورماتور دارد. طی نتایج بررسی‌های به عمل آمده از تحقیقات آماری برای شناسایی خطاهای ترانسفورماتور مشخص شده که بخش عظیمی از این خطاها مربوط به بخش تپ‌چنجر آن است. یکی از مشکلات تپ‌چنجر کثیفی کنتاکت‌ها و ایجاد گرمای اضافی در روغن است که این افزایش گرما باعث کربنیزه‌شدن روغن و ایجاد آلودگی بیشتر شده که در نهایت کاهش قدرت عایقی روغن را به همراه دارد. به همین دلیل یکی از روش‌های شناسایی خطا در تپ‌چنجر اندازه‌گیری دما به صورت پیوسته است. از آنجایی که تانک تپ‌چنجر به صورت مکانیکی به تانک اصلی کوپل شده است، بنابراین اختلاف بین دمای تپ‌چنجر و تانک اصلی می‌تواند به عنوان معیاری برای شناسایی خطاهای آن باشد.
نمایش Tap-Position ترانسفورماتور: یکی از پارامترهای قابل اندازه‌گیری ترانسفورماتور مقدار تپ آن می‌باشد. علاوه بر نمایش این مقدار در سیستم مانیتورینگ از آن در محاسبات نیز استفاده می‌شود.
پیش‌بینی زمان سرویس قطعات تپ‌چنجر: سلامت تپ‌چنجر نقش کلیدی در صحت عملکرد ترانسفورماتور دارد. قطعات تپ‌چنجر در هنگام عملکرد ناشی از تغییر تپ و یا در اثر خوردگی ناشی از جریان فرسوده شده و نیاز به سرویس و یا تعویض دارند. این سرویس باید در زمان مناسبی انجام شود، تا عملکرد ترانسفورماتور تحت تاثیر خرابی تپ‌چنجر قرار نگیرد. در سیستم مانیتورینگ به کمک ثبت تعداد عملکردهای انجام شده و انجام محاسبات می توان زمان سرویس و یا تعویض قطعات را پیش‌بینی کرد.
تعیین عملکرد رله‌های حفاظتی: به منظور ارزیابی صحیح‌تر از وضعیت ترانسفورماتور سیگنال‌های حفاظتی ترانسفورماتور از تابلوهای موجود پست استخراج و در سیستم ثبت می‌شود.
محاسبه ظرفیت اضافه بار: در شرایط کارکرد نرمال شبکه، بارگیری از ترانسفورماتور باید در محدوده بار نامی آن انجام شود، اما در شرایط بحرانی شبکه، شرایطی به وجود می‌آید که پذیرش اضافه بارگیری از ترانسفورماتور اجتناب‌پذیر است. از آنجائی که بارگیری بیشتر از مقدار نامی موجب افزایش دما و متعاقب آن افزایش پیری‌ ترانسفورماتور و در درازمدت موجب وارد شدن خسارات جدی به آن می‌شود بنابراین قبول این اضافه بارگیری باید در زمان محدود و با توجه به شرایط دمایی واقعی انجام شود به طوری که عمر ترانسفورماتور تحت تاثیر آن قرار نگیرد. تحقق این امر بدون وجود یک سیستم مانیتورینگ
On-Line ترانسفورماتور که به طور پیوسته مقادیر دما و بارگیری را ثبت می‌کند، غیر عملی است. در سیستم مانیتورینگ On-Line به این منظور برای ترانسفورماتور قابلیتی با عنوان محاسبه ظرفیت اضافه بار که بر پایه اندازه دمای محیط، دمای روغن و دمای نقطه داغ سیم‌پیچ عمل می‌کند در نظر گرفته می‌شود. در گذشته جهت بارگیری از ترانسفورماتورها از جداول ثابت و تقریبی استفاده می‌شد که موجب افزایش خطرات ناشی از اعمال آن می‌شد. ولی امروزه می‌توان از قابلیت‌های سیستم مانیتورینگ On-line ترانسفورماتور برای تشخیص حدود مجاز بارگیری استفاده کرد.  برای این منظور برنامه‌ای با عنوان بارگیری از ترانسفورماتور تهیه شده و به کمک این برنامه که براساس شرایط واقعی ترانسفورماتور در شروع بارگیری عمل می‌کند مشخص می‌شود ترانسفورماتور بار را تا چه مدت زمانی می‌تواند تحمل کند تا به شرایط بحرانی نرسد و یا به کمک این برنامه مشخص می‌شود که در یک بازه زمانی معین تا چه باری می‌توان به ترانسفورماتور اعمال کرد.
گفتنی است با اندازه‌گیری و تحلیل این اطلاعات به طور کلی می‌توان به اهدافی نظیر زیر دست یافت:
- تعیین وضعیت Active part
- کنترل سیستم خنک‌کنندگی
- تعیین وضعیت تپ‌چنجر
علاوه بر قابلیت‌های ارایه شده برحسب تقاضا قابلیت‌های زیر و یا هر امکان قابل اجرای دیگری که مورد نیاز باشد می‌تواند در سیستم اضافه شود:
- تعیین خطاهای مکانیکی تپ‌چنجر
- مانیتورینگ بوشینگ
- تعیین وضعیت مدار سیستم خنک‌کننده
- اندازه‌گیری سطح روغن
ویژگی‌های سیستم مانیتورنیگ On-line ترانسفورماتور
به طور کلی می‌توان به ویژگی‌های زیر درخصوص سیستم طراحی شده اشاره کرد:
- اندازه‌گیری پیوسته مقادیر
- ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده و توانایی تهیه گزارش از آنها
- توانایی انجام عملیات محاسباتی دقیق و پیشرفته
- امکان تنظیم آستانه‌های مورد نیاز برای آلارم و تریپ
- قابلیت توسعه‌های آتی در نرم‌افزار و سخت‌افزار
- قابلیت انعطاف در تعیین معماری سیستم
- سازگاری با شرایط آب و هوایی مناطق گرم و مرطوب
نمونه اجرا شده: یک نمونه از سیستم مانیتورینگ ترانسفورماتور با مشخصات ذکر شده پس از گذراندن موفقیت‌آمیز تست‌هایی نظیر ESD و EFT و نیز تست‌های عملکردی بر روی یکی از ترانسفورماتورهای 230 کیلوولت پست کن در برق منطقه‌ای تهران نصب شده است.
موارد کاربرد: از آنجایی که بروز خطا در ترانسفورماتورها و عدم شناسایی به موقع آنها بعضاً باعث خروج ترانسفورماتورها از شبکه قدرت و یا کاهش عمر عایقی آنها و در نهایت وارد شدن خسارات اقتصادی و کاهش قابلیت اطمینان می‌شود از این رو استفاده از سیستم‌های مانیتورینگ
On-Line به منظور پیشگیری و یا تشخیص به موقع عیوب، در ترانسفورماتورهای مهم شبکه قدرت و صنایعی نظیر فولاد بسیار مثمرثمر خواهد بود.


بهینه شهبازی و محمد عاشوری کارشناسان پژوهشی گروه خط و پست پژوهشگاه نیرو و مدیر طرح

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

 

مقدمه :
از زمان تولد توربینهای گازی امروزی در مقایسه با سایر تجهیزات تولید قدرت , زمان زیادی نمی گذرد . با این وجود امروزه این تجهیزات به عنوان سامانه های مهمی در امر تولید قدرت مکانیکی مطرح می باشند . از تولید انرژی برق گرفته تا پرواز هواپیماهای مافوق صوت همگی مرهون استفاده از این وسیله سودمند می باشند . ظهور توربینهای گازی باعث پیشرفت زیادی در رشته های مهندسی مکانیک , متالورژی و سایر علوم مربوطه گشته است . بطوری که پیدایش سوپرآلیاژهای پایه نیکل و تیتانیوم به خاطر استفاده آنها در ساخت پره های ثابت و متحرک توربینها که دماهای بالایی در حدود 1500 درجه سانتیگراد و یا بیشتر را متحمل می شوند, از سرعت بیشتری برخوردار شد . به همین خاطر امروزه به تکنولوژی توربینهای گازی تکنولوژی مادر گفته می شود و کشوری که بتواند توربینهای گازی را طراحی کند و بسازد هر چیز دیگری را هم می تواند تولید کند

 .


همانطور که بیان گردید از این تجهیزات در نیروگاهها برای تولید برق ( معمولا برای جبران بارپیک) موتورهای جلوبرنده (هواپیما ,کشتیها و حتی خودروها) , در صنایع نفت و گاز برای به حرکت درآوردن پمپها و کمپرسورها در خطوط انتقال فراورده ها و... استفاده می شود که امروزه کاربرد توربینهای گازی در حال گسترش می باشد .

 

 

 

 


اجزای توربینهای گازی :

1.کمپرسور

 2.محفظه احتراق

 3.توربین

که بنا به کاربرد قسمتهای دیگری نیز برای افزایش راندمان و کارایی به آنها اضافه می شود . به عنوان مثال در برخی از موتورهای هواپیماها قبل از کمپرسور از دیفیوزر و بعد از توربین از نازل استفاده می شود . که دراین رابطه بعدها مفصلاً بحث خواهد گردید

سیکل توربینهای گازی :
سیکل ترمودینامیکی توربینهای گازی سیکل استاندارد هوایی یا برایتون می باشد که در حالت ایده ال مطابق شکل زیر شامل دو فرایند ایزنتروپیک در کمپرسور و توربین و دو فرایند ایزو بار در محفظه احتراق و دفع گازهامیباشد


سیکلهای توربینهای گازی در دونوع باز و بسته می باشند . در سیکل باز ( شکل فوق) گازهای خروجی از توربین به درون اتمسفر تخلیه می شوند که این سیکل بیشتر در موتورهای هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد . در نوع بسته که عمدتاً در نیرو گاههای برق مورد استفاده قرار می گیرد گازهای خروجی از توربین ( مرحله 4) از درون بخش دفع گرما (cooler ) عبور کرده و بعد از خنک شدن مجددا وارد کمپرسور گردیده و سیکل تکرار می شود .
همانطورکه قبلا بیان گردید توربینهای گازی از نظر کاربردی به دو گروه صنعتی و هوایی تقسیم می شوند که نوع اول در صنعت و نوع دوم در هوانوردی مورد استفاده قرار می گیریند . که ذیلا در ارتباط با هرکدام از آنها بحث خواهیم نمود .


توربینهای گازی صنعتی :
منظور از توربینهای گازی صنعتی اشاره به کاربرد آنها غیر از بخش هوانوردی می باشد . در شکل زیر شمایی از یک واحد تولید توسط توربین گاز , نشان داده شده است .


شکل زیر هم نوعی توربین گازی با ظرفیت تولیدی 400 مگاوات را نمایش می دهد.توربینهای گازی که در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرند دارای ظرفیتهای متفاوتی می باشند که شکل قبل نوعی از این توربینها با ظرفیت 400 مگاوات را نشان می دهد.

توربینهای گازی هوایی یا موتورهای جت :
همانطور که گفته شد سیکل توربینهای گازی موتورهای هواپیما شبیه به توربینهای گازی صنعتی می باشد بجز اینکه قبل از ورود هوا به کمپرسور از یک دیفیوزر و بعداز توربین از یک نازی برای بالا بردن سرعت گازهای خروجی و حرکت هواپیما به سمت جلو استفاده می کنند . این گازهای پرسرعت بر هوای خارج از موتور نیرویی وارد می کنند که طبق قانون سوم نیوتن نیروی عکس العمل آن سبب حرکت هواپیما به سمت جلو می شود . شایان ذکر است که نازل در هواپیماهای جت از نوع متغیر می باشد . یعنی دهانه آن با توجه به دبی (گذرجرمی) گازهای خروجی قابل تغییرو تنظیم است .
موتورهای هواپیما انواع مختلفی دارند که به دو سته کلی تقسیم می شوند :

1- موتورهای پیستونی :
که از نظر کاری شبیه به موتور خودروها می باشند.
2- موتورهای توربینی :
این موتورها به سه دسته کلی توربوجت, توربوفن و توربوپراپ تقسیم بندی می شوند.
توربوجتها اولین موتورهای جت می باشند که امروزه به دلیل مسائلی مثل صدای زیاد و آلودگی محیط زیست بجز در موارد خاص استفاده ای از انها نمی شود . توربوفنها نوع پیشرفته موتورهای توربوجت هستند . به این صورت که ردیف اول کمپرسور در این موتورها به عنوان فن عمل کرده و مقداری از هوای ورودی به موتور را از اطراف موتور by pass کرده که این عمل علاوه بر افزایش نیروی جلوبرندگی باعث کاهش صدا,آلودگی محیطی و ... می شود .
در موتورهای توربوفن با اتصال یک ملخ به گیربکس و سپس به کمپرسور , نیروی جلوبرندگی ایجاد می شود . در این حالت سعی می شود که بیشترین انرژی جنبشی گازها صرف چرخاندن توربین و از آنجا کمپرسور و در نتیجه ملخ شود . وجود گیربکس به این خاطر است که سرعت دورانی ملخ از حد معینی تجاوز نکند . یعنی باید سرعت انتهای ملخ از عدد ماخ کوچکتر باشد . زیرا سرعتی بیش از این سبب ایجاد ارتعاشات شدید و در نتیجه شکستگی ملخ می شود.
موتورهای توربوشفت نیز نوعی موتور توربوپراپ می باشند که از آنها جهت به حرکت درآوردن هلیکوپترها استفاده می شود .بطور کلی موتورهای توربوپراپ بدلیل اینکه در ارتفاع پروازی کم از قدرت زیادی برخوردار هستند از آنها در هواپیماهای ترابری استفاده می شود ( مثل C130 )

آشنایی با برخی اصطلاحات مهم :

1- نیروی جلوبرندگی یا تراست (Thrust)
موتورجت بر اساس قانون سوم نیوتن نیروی تراست را تولید می کند . یعنی نیرویی به سمت عقب بر هوا وارد کرده و عکس العمل این نیرو برای ما نیروی جلوبرندگی یا تراست را فراهم می کند . از طرفی میدانیم که از قانون دوم نیوتن داریم :
با توجه به حقایق فوق می توان اقدام به نوشتن دو نوع فرمول برای تراست نمود :

1- نت تراست (Net thrust)
این نوع تراست به حالتی اطلاق می شود که هوای ورودی به موتور سرعت داشته باشد . به عبارت دیگر تقریباً می توان گفت موتور در حرکت باشد . در اینصورت فرمول آن به دو شکل زیر خواهد بود :
- وقتی که نازل در حالت choke نباشد :

- وقتی که نازل در حالت choke باشد :

در فرمولهای فوق جرم هوای ورودی به موتور, سرعت گازهای خروجی از نازل , <![endif]-->سرعت هوای ورودی به موتور , سطح مقطع نازل , و به ترتیب فشار استاتیک نازل و اتمسفر میباشد .ضمناً در داخل موتور سوخت به هوا افزوده می شود ولی به دلیل نشتی های درون موتور از جرم آن صرف نظر می شود .

1-2 گراس تراست(Gross thrust)
حالتی است که سرعت هوای ورودی به موتور صفر بوده یعنی در واقع موتور در حال سکون باشد .پس :
- وقتی که نازل در حالت choke نباشد :

- وقتی که نازل در حالت choke باشد :

فرمولهای بدست آمده فوق مختص موتورهای توربوجت بوده و برای سایر موتورهای جت مقادیر فوق از روابط پیچیده تری محاسبه می شوند .


2-راندمان حرارتی (Thermal Efficiency)
به این راندمان اصطلاحاً راندمان داخلی internal efficiency نیز می گویند و عبارت است از نسبت بین انرژی سینتیک گازها و کل انرژی حرارتی سوخت .


این راندمان در موتورهای جت حدود 35 درصد و بستگی به ضریب تراکم و درجه حرارت احتراق دارد و هرچه این دو عامل زیاد شوند, راندمان حرارتی نیزافزایش پیدا خواهد کرد .

3-راندمان جلوبرندگی(Propulsive Efficiency)
این راندمان را می توان بانسبت انرژی جلوبرندگی مفید برمجموع این انرژی وانرژی غیرمفیدجت تعریف نمود . به عبارتی دیگر, راندمان جلوبرندگی حاصل تقسیم کارانجام شده برروی هواپیما بر انرژی سینتیک گازها می باشد .


به سادگی می توان ثابت کرد که مقدار آن برابر است با :

درفرمول فوق V سرعت هواپیماو سرعت گازهای خروجی می باشد و بنا به فرمول اگر این مقدار کاهش یابد راندمان افزایش می یابد . این راندمان در موتورهای جت 85 درصد است .

4-راندمان کلی (Overal Efficiency)
این راندمان تلفیقی از دو راندمان قبل بوده به طوری که می توان ثابت کرد :

و تعریف آن چنین است :
یعنی , نسبت کار انجام بر هواپیما به انرژی ناشی از سوخت . راندمان کلی موتورهای جت حدود 30 درصد است .

5-مصرف ویژه سوخت((Specific Fuel Consumption-SFC
منظور از این واژه مقدار سوخت مصرفی(gr or lb) به ازای واحد تراست
(N or lb) در ساعت است .


vBulletin v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

نیروگاه های تولیدکننده برق

1- نیروگاه حرارتی: از اواخر قرن نوزدهم بشر برای تولید الکتریسیته از نیروگاه های حرارتی استفاده می کند. در این نیروگاه ها ابتدا زغال سنگ مصرف می شد و بعدها فرآورده های سنگین نفتی مورد استفاده قرار گرفت. اساس کار این نیروگاه ها بر گرم کردن آب تا حالت بخار است و سپس بخارهای تولید شده توربین های تولیدکننده الکتریسیته را به حرکت در می آورند. عیب این نوع نیروگاه ها تولید گاز کربنیک فراوان و اکسیدهای ازت و گوگرد و غیره است که در جو زمین رها شده و محیط زیست را آلوده می کنند. دانشمندان بر این باورند که در اثر افزایش این گازها در جو زمین اثر گلخانه ای به وجود آمده و دمای کره زمین در حال افزایش است. در کنفرانس های متعددی که درباره همین افزایش گازها و به ویژه گرم شدن کره زمین در نقاط مختلف جهان برگزار شد (لندن، ریو دوژانیرو و همین سال گذشته در کیوتو) غالب کشورهای جهان جز ایالات متحده آمریکا موافق با کم کردن تولید این گازها بر روی کره زمین بودند و تاکنون تنها به علت مخالفت آمریکا موافقتی جهانی حاصل نشده است.

 

 

2- نیروگاه های آبی: در مناطقی از جهان که رودخانه های پر آب دارند به کمک سد آب ها را در پس ارتفاعی محدود کرده و از ریزش آب بر روی پره های توربین انرژی الکتریکی تولید می کنند. کشورهای شمال اروپا قسمت اعظم الکتریسیته خود را از آبشارها و یا سدهایی که ایجاد کرده اند به دست می آورند. در کشور فرانسه حدود 30 تا 40 درصد الکتریسیته را از همین سدهای آبی به دست می آورند. متاسفانه در کشور ما چون کوه ها لخت (بدون درخت) هستند غالب سدهای ساخته شده بر روی رودخانه ها در اثر ریزش کوه ها پر شده و بعد از مدتی غیر قابل استفاده می شوند.

 

3- نیروگاه های اتمی: در دهه اول و دوم قرن بیستم نظریه های نسبیت اینشتین امکان تبدیل جرم به انرژی را به بشر آموخت (فرمول مشهور اینشتین mc2=E). متاسفانه اولین کاربرد این نظریه منجر به تولید بمب های اتمی در سال 1945 توسط آمریکا شد که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن را به تلی از خاک تبدیل کردند و چند صد هزار نفر افراد عادی را کشتند و تا سال های متمادی افراد باقی مانده که آلوده به مواد رادیواکتیو شده بودند به تدریج درپی سرطان های مختلف با درد و رنج فراوان از دنیا رفتند. بعد از این مرحله غیر انسانی از کاربرد فرمول اینشتین، دانشمندان راه مهار کردن بمب های اتمی را یافته و از آن پس نیروگاه های اتمی متکی بر پدیده شکست اتم های اورانیم- تبدیل بخشی از جرم آنها به انرژی- برای تولید الکتریسیته ساخته شد.

 

اتم های سنگین نظیر ایزوتوپ اورانیم 235 و یا ایزوتوپ پلوتونیم 239 در اثر ورود یک نوترون شکسته می شود و در اثر این شکست، 200 میلیون الکترون ولت انرژی آزاد شده و دو تکه حاصل از شکست که اتم های سبک تر از اورانیم هستند تولید می شود. اتم های به وجود آمده درپی این شکست غالباً رادیواکتیو بوده و با نشر پرتوهای پر انرژی و خطرناک و با نیمه عمر نسبتاً طولانی در طی زمان تجزیه می شوند. این پدیده را شکست اتم ها (Fision) گویند که بر روی اتم های بسیار سنگین اتفاق می افتد. در این فرایند همراه با شکست اتم، تعدادی نوترون به وجود می آید که می تواند اتم های دیگر را بشکند، لذا باید نوترون های اضافی را از درون راکتور خارج کرد و این کار به کمک میله های کنترل کننده در داخل راکتور انجام می گیرد و این عمل را مهار کردن راکتور گویند که مانع از انفجار زنجیره ای اتم های اورانیم می گردد.

 

از آغاز نیمه دوم قرن بیستم ساخت نیروگاه های اتمی یا برای تولید الکتریسیته و یا برای تولید رادیو عنصر پلوتونیم که در بمب اتم و هیدروژنی کاربرد دارد، شروع شد و ساخت این نیروگاه ها تا قبل از حوادث مهمی نظیر تری میل آیلند در آمریکا در سال 1979 میلادی و چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1986 همچنان ادامه داشت وتعداد نیروگاه های اتمی تا سال 1990 میلادی از رقم 437 تجاوز می کرد. بعد از این دو حادثه مهم تا مدتی ساخت نیروگاه ها متوقف شد. در سال 1990 مقدار انرژی تولید شده در نیروگاه های صنعتی جهان از مرز 300 هزار مگاوات تجاوز می کرد.

 

ولی متاسفانه در سال های اخیر گویا حوادث فوق فراموش شده و گفت وگو درباره تاسیس نیروگاه های اتمی جدید بین دولت ها و صنعتگران از یکسو و دانشمندان و مدافعان محیط زیست آغاز شده است. بدیهی است اغلب دانشمندان و مدافعان محیط زیست مخالف با این روش تولید انرژی هستند و محاسبات آنها نشان می دهد که اگر قرار باشد تمام جهانیان از نیروگاه اتمی استفاده کنند، از یکسو احتمالاً تولید پلوتونیم از کنترل آژانس جهانی کنترل انرژی هسته ای خارج خواهد شد و امکان دارد هر دیکتاتور غیرمعقول و ناآشنا با مفاهیم علمی تعادل محیط زیست، دارای این سلاح خطرناک شود. از سوی دیگر افزایش مواد زاید این نیروگاه ها که غالباً رادیوایزوتوپ های سزیم 137 و استرانسیم 90 و پلوتونیم 239 است، سیاره زمین را مبدل به جهنمی غیر قابل سکونت خواهد کرد.

 

با وجود این، اخیراً ایالات متحده آمریکا مسائل فوق را فراموش کرده و برنامه ساخت نیروگاه های اتمی را مورد مطالعه قرار داده است. در کشورهای اروپایی نیز صنایع مربوطه و به ویژه شرکت های تولیدکننده برق دولت های متبوع خود را برای تاسیس نیروگاه های اتمی تحت فشار قرار داده اند. ولی خوشبختانه در این کشورها با مقاومت شدید مدافعان محیط زیست روبه رو شده اند. اما در کشورهای آسیایی، در حال حاضر 22 نیروگاه اتمی در دست ساخت است (تایوان 2- چین 4- هندوستان 8- کره جنوبی 2- ژاپن 3- کره شمالی 1- ایران 2) و در کشورهای کمونیستی سابق ده نیروگاه در حال ساخت است (اوکـراین 4- روسیه 3- اسلواکی 2- رومانی 1)

 

مواد زاید نیروگاه های موجود و در حال بهره برداری از 300 هزار تن در سال تجاوز می کند و تا سال 2020 که 33 نیروگاه در حال ساخت کنونی است به بهره برداری خواهند رسید، مواد زاید رادیواکتیو و خطرناک از مرز 500 هزار تن در سال تجاوز خواهد کرد. (مجله کوریه اینترناسیونال 17-11 دسامبر 2003 صفحه 12) اگر اروپایی ها و آمریکا و کانادا نیز ساخت نیروگاه های اتمی را شروع کنند، مواد زاید و رادیواکتیو جهان از حد میلیون تن در سال تجاوز خواهد کرد. باید توجه داشت که برای از بین رفتن 99 درصد رادیو اکتیویته این مواد باید حداقل 300 سال صبر کرد.

 

4- نیروگاه متکی بر پدیده پیوست اتم ها: از اواسط قرن بیستم دانشمندان با جدیت فراوان مشغول پژوهش و آزمایش بر روی پدیده پیوست اتم های سبک هستند. در آغاز نیمه دوم قرن بیستم کشورهای غربی (آمریکا، فرانسه و انگلستان و...) و اتحاد جماهیر شوروی، از این پدیده برای مصارف نظامی و تولید بمب هیدروژنی استفاده کرده و به علت ارزان بودن فرآورده های نفتی، کشورهای پیشرفته کمک مالی چندانی به دانشمندان برای یافتن وسیله کنترل بمب هیدروژنی نکردند و اکنون که قسمت اعظم ذخایر نفت و گاز مصرف شده، به فکر ساخت نیروگاهی براساس پدیده پیوست اتم ها افتاده اند که در آغاز به آن اشاره شد و در زیر اصول آن تشریح می شود.

 

الف) بمب هیدروژنی: بمب هیدروژنی در واقع یک بمب اتمی است که در مرکز آن ایزوتوپ های سنگین هیدروژن (دوتریم D و تریسیم T و یا فلز بسیار سبک لیتیم Li) را قرار داده اند. بمب اتمی به عنوان چاشنی شروع کننده واکنش است. با انفجار بمب اتمی دمایی معادل ده ها میلیون درجه (K10000000) در مرکز توده سوخت ایجاد می شود، همین دمای بالا سبب تحریک اتم های سبک شده و آنها را با هم گداخت می دهد. در اثر گداخت و یا در واقع پیوست اتم های سبک با یکدیگر انرژی بسیار زیادی تولید می شود. این است که در موقع انفجار بمب هیدروژنی دو قارچ مشاهده می شود، قارچ اول مربوط به شکست اتم های اورانیم یا پلوتونیم است و قارچ دوم مربوط به پدیده پیوست اتم های سبک با یکدیگر است که به مراتب از قارچ اول بزرگ تر و مخرب تر است. واکنشی که در خورشید اتفاق می افتد نتیجه پیوست اتم های هیدروژن با یکدیگر است، دمای درونی خورشیدها میلیون درجه است. (دمای سطح خورشید 6000 درجه است).

 

در مرکز خورشید از پیوست اتم های هیدروژن معمولی ایزوتوپ های دوتریم و تریسیم تولید می شود و سپس این ایزوتوپ به هم پیوسته شده و هسته اتم هلیم را به وجود می آ ورند. این واکنش ها انرژی زا هستند و در اثر واکنش اخیر 6/17میلیون الکترون ولت انرژی تولید می شود. و این واکنش ها همراه انفجار وحشتناک و مهیبی است که همواره در درون خورشید به طور زنجیره ای ادامه دارد و دلیل اینکه خورشید از هم متلاشی نمی شود اثر نیروی گرانشی بر روی جرم بی نهایت زیاد درون خورشید است. وقتی که ذخیره هیدروژن خورشید تمام شود، زمان مرگ خورشید فرا می رسد. (البته در 5 تا 6 میلیارد سال دیگر).

 

در مقایسه نسبی اوزان، در پدیده پیوست 4 برابر انرژی بیشتر از پدیده شکست اتم های اورانیوم تولید می شود.

 

ب) نیروگاه متکی بر پدیده پیوست:در این پدیده همانطور که گفته شد اتم های سبک با یکدیگر پیوست حاصل کرده و اتمی سنگین تر از خود به وجود می آورند، در واقع همان واکنشی است که در خورشید اتفاق می افتد ولی باید شرایط ایجاد آن را بدون کاربرد بمب اتمی به وجود آورد و به ویژه باید آن را تحت کنترل درآورد. از دهه 1950 تاکنون دانشمندان سعی در به وجود آوردن دمایی در حدود میلیون درجه کرده تا واکنش پیوست را به نحو متوالی در این دما نگه دارند، دستگاهی که برای این کار ساخته اند توکاماک Tokamak نام دارد. تاکنون در آزمایشگاه ها توانسته اند به مدت حداکثر 4 دقیقه این واکنش را ایجاد و کنترل کنند. در این دستگاه که در شکل نمایش داده شده است، میدان مغناطیسی بسیار شدیدی ایجاد کرده و شدت جریان الکتریکی در حدود 15 میلیون آمپر از آن عبور می کند (برق منزل شما 30 تا حداکثر 90 آمپر است). در مرکز این دستگاه اتم های سبک در اثر میدان مغناطیسی و الکتریکی، حالت پلاسما را خواهند داشت. (در روی زمین ما سه حالت از ماده را می شناسیم: جامد، مایع و بخار، ولی در داخل ستارگان یا خورشید ماده به صورت پلاسما است، یعنی در این حالت هسته اتم ها در دریایی از الکترون ها غرق اند.) در چنین حالتی اتم های سبک آنقدر تحریک و نزدیک به هم شده اند که در هم نفوذ می کنند و اتم جدیدی که هلیم است به وجود می آید. (ستارگان بسیار حجیم تر از خورشید دمای درونی بیش صدها میلیون و یا حتی میلیارد درجه است و در آنها اتم های سنگین تر نظیر کربن، ازت و اکسیژن با هم پیوست می کنند و عناصری مانند سلیسیم و گوگرد و... را به وجود می آورند .

منبع :شرق و ملاصدرا

 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الکتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.

1-موتور های آسنکرون  

 2 -موتور های یونیورسال   

 3-موتور با قطب چاکدار

 

موتور های آسنکرون

که با برق متناوب کار می کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور سیم پیچ های درون شیار های استاتور یک میدان مغناطیسی دوار بوجود می آورند که این میدان برروتور که قسمت گردنده موتور ودارای محور انتقال حرکت می باشد نیز اثر گذاشته ودر آن خاصیت مغناطیسی بوجود می آید .به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام وغیرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخشی روتور می گردد.برای راه اندازی موتور ها از حالت سکون روش های مختلفی بکار می برند که مهمترین آن ها عبارتند از:

الف- آسنکرون با راه انداز غیر خازنی (کلاجی ):  در این موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یک سری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود می آورد.که باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از این که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.

 ب - آسنکرون با راه انداز خازن موقت : این موتور دارای یک خازن الکترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکرو فاراد است که باسیم پیچ کمکی بطور سری بسته شده وهر دوی آنها باسیم پیچ اصلی موازی بسته می شوند. خازن وسیم پیچ کمکی یک اختلاف فاز ودو میدان مغناطیسی بوجود می آورد که باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.

 ج - آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دایم:  یکی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده وخازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند.

د - آسنکرون با راه انداز خازن دایمی :در این موتور ها که دارای قدرت کم تری نسبت به موتور های قبلی هستند از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است استفاده شده و کلید گریز از مرکز ندارند بنابر این خازن به همراه سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است.

شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی :

1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند.

2-سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است.

3- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا" خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است.

عیب یابی موتور های آسنکرون

 معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .

عیب یابی قطعات برقی :

عیب1- موتور اصلا"روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی کند.

علت1 - جایی از مدار قطع است.

رفع عیب1- با آوامتر تمام مدار شامل پریز،دوشاخه ،سیم های رابط،کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بر رسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.

عیب2- موتور اصلا"روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.

علت2 - سوختن فیوز.

رفع عیب2- ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.

عیب3- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت3 - موتور نیم سوز است.

رفع عیب3- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد.بنابر این مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور میشود.موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.

عیب4- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت4 - زیاد بودن بار موتور.

رفع عیب 4- هر موتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده واز کار مداوم آن خود داری کرد.

عیب5- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.

علت 5 - عمل نکردن کلید گریز از مرکز .

رفع عیب 5 - علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون  از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.

عیب 6- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 6- خرابی کلید گریز از مرکز .

رفع عیب 6- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا"موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.

عیب 7- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 7 - قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .

رفع عیب 7 - به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.

عیب 8 - با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 8 - نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .

رفع عیب 8 - موتور سریعا"داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است.رفع عیب سیم پیچی مجدد است.

عیب 9 - با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 9 - خرابی خازن.

رفع عیب 9 - خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.

عیب 10 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت 10 - اتصال کوتاه در مدار اصلی موتور .

رفع عیب 10 - دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را رفع می نماییم.

عیب 11 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت 11 - سوختگی کامل موتور

رفع عیب 11 - با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.

عیب 12 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت 12 - اتصال کوتاه در خازن

رفع عیب 12 - اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.

عیب یابی قطعات مکانیکی:

عیب 1 - محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.

علت 1 - بطور کلی خرابی بلبرینگ ها ویاطاقان های دو سر محور موتور .

رفع عیب 1 - خرابی بلبرینگ ها شامل

 الف - ترک برداشتن حلقه های بلبرینگ،ترک بر داشتن ساچمه ها و غلطک ها .

ب - بوجود آمدن حفره وشیار در سطح داخلی حلقه ها که علت آن وجود ذرات سخت بین ساچمه وحلقه می باشد.

ج - گریپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) که ناشی از کثیفی و سخت شدن گریس بلبرینگ می باشد.

د - فرسودگی وپوسیدگی : که به علت جازدن نادرست بلبرینگ ونفوذ رطوبت وعدم گریس کاری مناسب بوجود می آید. برای تشخیس عیوب گفته شده بلبرینگ را از نظر ظاهری مشاهده ولقی بین حلقه وساچمه را امتحان می کنیم . همچنین با چرخش بلبرینگ اگر صدای غیر عادی شنیده شود دلیل برخرابی آن می باشد که باید تعویض گردد.

عیب 2 - گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.

علت 2 - چرخش حلقه بیرونی بلبرینگ در جای خود.

رفع عیب 2 - جازدن نادرست بلبرینگ وعدم گریس کاری می تواند باعث لقی بلبرینگ در جای خود شود . تعویض بلبرینگ در صورت معیوب بودن بوش زدن وتراش کاری جای آن یا تعویض دری موتور.

2- موتور های یونیورسال: این موتور ها که هم با جریان متناوب وهم با جریان مستقیم کار می کنند از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند.

 الف:قطب ها (بالشتک ها )

 ب - آرمیچر

در این موتور ها میدان مغناطیسی قطب ها بر خلاف موتور های آسنکرون دوار نیست وسیم پیچ آرمیچر که قسمت گردنده موتور است با سیم پیچ قطب ها سری بسته شده است . پس از عبور جریان از مدار فوق خطوط قوای مغناطیسی قطب ها با خطوط قوای آرمیچر عکس العمل نشان داده وباعث گردش موتور می شود .سرعت این موتور ها بالا بوده وخیلی سریع به سرعت نهایی می رسند. از این موتور ها در اکثر لوازم برقی خانگی مثل چرخ گوشت ،آب میوه گیری ،هم زن ،آسیاب و... استفاده می شود. برای برقراری ارتباط قطب ها با آرمیچر که گردان می باشد از قطعه ای بنام کلکتور استفاده می شود . کلکتور از تیغه های مسی کنار هم تشکیل شده است که به شکل استوانه روی محور قرار دارد . تیغه ها ازهمدیگر واز محور آرمیچر بوسیله میکا عایق شده اند وسیم پیچ های داخل شیار آرمیچر به وسیله پیچک ها به یکدیگر وصل می شوند. دو قطعه ذغال به همراه فنر پشت آن ها ارتباط قطب ها با کلکتور را میسر می سازد.

عیب یابی موتور های یونیور سال :

عیب 1 - موتور روشن نمی شود.

علت 1 - نبودن برق.

رفع عیب 1 - پریز ،دوشاخه وسیم رابط را با آوامتر آزمایش نموده ورفع عیب می کنیم.

عیب 2 - موتور روشن نمی شود.

علت 2 - کوتاه شدن ذغال ها.

رفع عیب 2 - چون ذغال ها جزیی از مدار سری موتور می باشد.با کوتاه شدن آن ها ممکن است مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعویض ذغال رفع عیب می شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر می توان از ذغال بزرگ تر استفاده کرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.

عیب 3 - موتور روشن نمی شود.

علت 3 - خرابی فنر ذغال ها

رفع عیب 3 - به منظور درگیر بودن همیشگی ذغال با کلکتور از قطعه ای فنر در پشت ذغال استفاده می شود گاهی در اثر رطوبت ویا کار زیاد خاصیت خود را از دست داده ومدار قطع می گردد. باتعویض فنر رفع عیب می شود.

عیب 4 - موتور روشن نمی شود.

علت 4 - قطعی بالشتک ها.

رفع عیب 4 - چون مدار سری می باشد هر نوع پاره گی وقطعی در بالشتک و یا قسمت های دیگر موتور باعث عدم کار کرد آن می شود .با آوامتر  دو سر بالشتک ها را اهم گیری می کنیم .لازم به یاد آوری است هر دو بالشتک دارای اهم مساوی می باشند . در صورت پاره گی اگر قابل ترمیم می باشد این کار انجام ودر غیر این صورت بالشتک مجددا" باید سیم پیچی گردد.

عیب 5 - قدرت موتور کم وداغ می شود.

علت 5 - نیم سوز بودن آرمیچر .

رفع عیب 5 - سه روش برای آزمایش آرمیچر بکار می رود

الف- اهم گیری از تیغه های کلکتور با استفاده از آوامتر در صورت متفاوت بودن مقاومت پیچک ها (سیم پیچ ها ) سوختن واتصالی سیم پیچ ها حتمی است.

ب - آزمایش اتصال بدنه : در صورت سوختن سیم پیچ ها عایق بندی داخل شیار ها نیز سوخته وپیچک ها به بدنه متصل می شود. برای این آزمایش می توان از لامپ سری استفاده کرده  وکلیه تیغه های کلکتور را مورد آزمایش قرار داد.

ج - آزمایش با دستگاه تستر آرمیچر (گرولر) این دستگاه تشکیل شده از یک سیم پیچ با هسته آهنی  H شکل که یک طرف آن طوری مورب بریده شده تا آرمیچر داخل آن قرار گیرد . پس از برقراری برق دستگاه و قرار دادن آرمیچر روی آن یک تیغه اره روی شیار های بالایی آن می گذاریم در صورتی که اتصال بدنه داشته باشد هسته مغناطیسی شده وتیغه به لرزش در می آید. وبا چرخاندن آرمیچر می توان تمامی سیم پیچ ها را امتحان کرد.

3 - موتور با قطب چاکدار: این موتور که با برق متناوب تکفاز کار می کند با قدرت های 100/1 تا20/1  اسب بخار ساخته میشود. موارد استفاده آن کولر آبی ،دمنده ها ،باد زن ها و واتر پمپ کولر می باشد. قسمت های اصلی آن شامل بدنه واستاتور ،روتور وسپر ها (دری ها ) است . قطب های آن مثل موتور یونیورسال وروتور آن شبیه موتور آسنکرون می باشد برای گردش محور روتور از بلبرینگ ساچمه ای ویا بوش استفاده می شود قطب های برجسته آن شامل شیاری است که یک دور سیم مسی درون آن قرار دارد وبه اسم پیچک اتصال کوتاه نامیده می شود که به منظور راه اندازی موتور می باشد سیم پیچ های اصلی با پیچک های اتصال کوتاه سری بسته شده وبا برقراری جریان ،یک اختلاف میدان مغناطیسی بوجود می آید که باعث بوجود آمدن دو گشتاور لازم برای به چرخش در آمدن روتور می شود.

 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

ترانزیستورها

1- معرفی سریعترین ترانزیستور جهان

ترانزیستور جدیدی ساخته شده است که مرز 600 گیگاهرتز را شکسته و رکورد جدید 604 گیگاهرتز را بجای گذاشته است.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از سایت http://www.ComeToNet.com و به نقل از پی سی پرو، محققینی که روی این طرح کار کرده اند میگویند که ترانزیستورهای تراهرتزی (terahertz) هم در راه هستند. رکورد قبلی این سرعت در اختیار ژآپنیها بود که روی 560 گیگاهرتز کار میکرد.

این ترانزیستورهای جدید بجای بهره گیری از سیلیکون، با ایندیوم فسفاید (indium phosphide) و ایندیوم گالیوم آرسناید  indium gallium arsenide) ) ساخته میشوند. این مواد با هم ترکیب میشوند تا یک ماده سه لایه ایجاد شود که پایه ترانزیستورهای دوقطبی (bipolar) را تشکیل میدهد. هر ترانزیستور از سه قسمت ساخته میشود که عبارتند از امیتر، بیس و کلکتور. تیم طراح میگوید که ساختار کلکتور را با افزودن ایندیوم، کریستاله میکنند تا هتروجانکشن سودومورفیک (pseudomorphic heterojunction) درست شود. این پیوند اجازه میدهد تا الکترونها آزادانه تر بین دو لایه حرکت کنند که در نتیجه این عمل، سرعت بالا حاصل میشود.

 

 

میلتون فینچ پروفسور مهندسی برق و کامپیوتر هولونیاک در ایلینویز که این مطالب را عنوان نمود اضافه کرد که هنوز چند سالی با ارائه نمونه عملی این ترانزیستورها به بازار فاصله داریم زیرا قیمتی که برای این نمونه تنظیم شده است 100 برابر ترانزیستور ساخته شده از سیلیکون است هرچند که انتظار میرود با تولید انبوه، این هزینه تا 90 درصد کاهش یابد. یکی از نقاط ضعف این مواد جدید آنستکه بشدت نیرو مصرف میکنند که باعث میشود تا نتوان آنها را در میکروپروسسورها کنار هم قرار داد.

2- ترانزیستور ترکیبى تازه حاصل پیوند لیزر و الکترونیک ساخته شد.


یک گروه ازمحققان موفق شده اند ترانزیستورهاى تازه اى بسازند که مى‌تواند هم با نور لیزر و هم با نیروى برق ، علائم الکترونیک را هدایت کند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از ایرنا،‌ ترانزیستورها یکى از اصلىترین اجزاى مدارهاى الکترونیک و تراشه ها به شمار مى‌ایند.

این دستگاهها که سه پایه یا اتصال دارند عمدتا یک سوئیچ الکترونیک هستند، به این معنى که از یکى از پایه ها جریان برق دریافت مىشود و از آن براى کنترل جریان در دو شاخه دیگر استفاده مى شود.

در ترانزیستور تازه اى که به وسیله یک گروه از فیزیکدانان ساخته شده و گزارش آن در شماره اخیر نشریه علمى "اپلاید فیزیکس لترز "Physics Letters Appliedبه چاپ رسیده ، خروجى ترانزیستور هم مى تواند نور لیزر باشد و هم جریان برق .

حسن چنین دستگاهى آن است که مى توان نور لیزر تولید شده را در مدارهاى متشکل از فیبرهاى نورى که در کنار مدارهاى الکترونیک معمولى قرار داردند هدایت کرد و به این ترتیب بر سرعت عملیات افزود.

این ترانزیستورها هم چنین مى توانند در نسل بعدى رایانه هاى نورى مورد استفاده قرار گیرند.

ترانزیستور جدید ساندویچى از سه نیمه هادى مختلف یعنى ایندیوم گالیم فسفاید و indium gallium phosphideگالیم فسفاید و gallium arsenideایندیوم گالیم آرسنیاد indium gallium arsenideاست .

ماده آخر عمل یک چاه کوانتومى را انجام مى‌دهد که با به تله انداحتن الکترونها کار تولید نور لیزرى را به انجام مى‌رساند.

در آزمایشى که با این ترانزیستور جدید در دماى منهاى۷۳ درجه سانتیگراد صورت گرفت ، مشاهده شد زمانى که جریانى معادل۸ هزارم آمپر به یکى از پایه هاى ترانزیستور وارد مى‌شود، از پایه دیگر نور لیزرى بیرون مى‌آید.

البته محققان توجه کرده اند که بازده نور لیزرى در قیاس با زمانى که نور معمولى تولید مى‌شود اندک است .

پژوهشگران در تلاشند که با رفع این محدودیت ، ترانزیستور ابداعى خود را کاملا کاربردى کنند.

 

۳- ترانزیستورهای نامریی طراحی شدند

محققان ترانزیستورهای نامریی فوق مدرن طراحی کردند که استراتژی‌های جدیدی را برای ایجاد شفافیت الکترونیکی فراهم می‌کنند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایسنا، ترانزیستورهای جدید طراحی شده با هزینه‌ی ارزان در ساخت شیشه و پلاستیک استفاده می‌شوند و کیفیت دید بالایی را در شیشه‌های جلوی ماشین، عینک‌های محافظ و تابلوی اعلانات ایجاد می‌کنند.

مدل‌های جدید بدون سیم‌های قابل مشاهده طراحی شدند که از هر دو قابلیت نامریی بودن و کارایی سطح بالا برخوردارند.

به گفته‌ی محققان ترانزیستورهای نامریی فوق مدرن طراحی شده استراتژی‌های جدیدی را برای ایجاد شفافیت الکترونیکی فراهم می‌کند، به طوری که می‌توان انواع متنوعی از کاربردها مانند نمایش معلق متن یا تصویر در فضا را که قبلا امکان‌پذیر نبودند، برای آن‌ها متصور شد.

 ۴- در ژاپن ترانزیستورى به نازکى فیلم دوربین ساخته شد

پژوهشگران ژاپنى وابسته به دانشگاه صنعتى توکیو (توکوداى) موفق به ساخت ترانزیستورى شفاف ازجنس پلاستیک شدند که به نازکى فیلم دوربین عکاسى است .

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از ایرنا، ترانزیستور نوعى تجهیزاتى است که کارش روان و یا متوقف کردن جریان برق در دستگاه هاى الکترونیکى مى‌باشد.

براساس گزارشى که روز پنجشنبه در این باره منتشر شد، این ترانزیستور که تاشو هم است نسبت به ترانزیستورهاى کنونى سبک تر، مقاومتر و جریان برق در آن روانتر مى باشد.

پژوهشگران گفتند که آنها براى ساخت این ترانزیستور بر روى ترق پلاستیکى که از جنس شیشه پلاستیکى نوشابه مى‌باشد، فلز ایندیوم ، گالیوم و اکسید فلز روى را بوسیله حرارت بخار چسباندند.

پژوهشگران افزودند که ساخت این ترانزیستور نازک در دماى معمولى اتاق امکان پذیر بوده و هزینه آن هم ارزان مى باشد.

توانایى و سرعت عمل این ترانزیستور جدید۱۰ برابر ترانزیستورهاى کنونى مىباشد و در صورت خم کردن آن نیز این توانایى از میان نمى‌رود.

براى ساخت ترانزیستورهاى نازک که به آن "تى اف تى" مىگویند تاکنون از ماده سیلیکون استفاده مىشد اما به دلیل اینکه براى بکارگیرى سیلیکون نیازبه ۳۰۰ درجه حرارت است امکان استفاده از مواد پلاستیکى به عنوان صفحه پایه وجود نداشت .

پروفسور هوسودا یکى از سازندگان این ترانزیستور مىگوید که با استفاده از این ترانزیستور مىتوان هر شیشه اى را تبدیل به صفحه نمایشگر کرد.

به گفته هوسودا با استفاده از این ترانزیستور این امکان بوجود مى‌آید که شیشه جلوى خودرو و یا ترق جلوى کلاه موتور سوارى را تبدیل به نقشه راهنماى راه کرد.

در روز پنجشنبه قرار است که این دستاورد پژوهشگران دانشگاه صنعتى توکیو در مجله علمى نیچر چاپ انگلیس منتشر شود .

5- اینتل اندازه ترانزیستورهای خود را تا 30 درصد کاهش داد

اینتل فن آوری جدیدی را معرفی کرد که آن ها اجازه کاهش اندازه ترانزیستورهایشان را تا 30 درصد می دهد.

به گزارش بخش خبر سایت http://www.IRITN.com، به نقل از BBC News، تحلیل گران صنعتی‏‌، مانع فنی مهمی را سر راه اینتل در آینده ای نه چندان دور پیش بینی کرده بودند اما این اعلان اینتل تمام پیش بینی های آن ها را نقش برآب کرد.

ظاهرا اینتل چیپ هایی با حافظه کاربردی 70 مگابایتی و با ترانزیستورهایی که اندازه گیری را به 35 نانومتر تغییر می دهند ساخته است، که یک کاهش 30 درصدی در اندازه نسبت به دستگاههای موجود دارد.

اینتل برای اینکه این فن آوری را در محصولات خود جای دهد مجموعه چیپ های دسک تاپ خود مثل پنتیوم 4 را بر پایه 90 تا 180 نانومتری قرار داده است. این کاهش اندازه به اینتل اجازه می دهد ترانزیستورهای بیشتری را در چیپ ها جای دهد و نیز به اینتل اجازه می دهد:

1.چیپ های قدرتمندتری را بسازند

2.چیپ هایی با حافظه بیشتر سازنده این فرآیند همچنین به اینتل اجازه می دهد تا در صنعت چیپ از AMD پیشی بگیرد.

این اعلان ”قانون مورز“ را نیز برای سال های متمادی معتبر نگه می دارد. این قانون که توسط موسس اینتل یعنی آقای گوردان مورز در دهه 60 پایه ریزی شده بود، پیش بینی می کرد که تعداد ترانزیستورهای روی چیپ هر دو سال یکبار دو برابر خواهد شد.

۶- اینتل نخستین پردازنده مجهز به یک میلیارد ترانزیستور را عرضه کرد 

شرکت تولیدکننده پردازنده‌های رایانه‌ای "اینتل" موفق شده‌است نخستین ریزپردازنده جهان با بیش از یک میلیارد ترانزیستور را تولید کند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایرنا، شرکت "اینتل" اعلام کرده‌است که پردازنده "ایتانیوم ‪ "۲این شرکت تحول بزرگی در کارایی رایانه‌های "سرور" مجهز به این پردازنده ایجاد خواهد کرد.

پردازنده "ایتانیوم ‪ "۲و یا "مونتسیتو" نخستین پردازنده دو هسته‌ای از سری پردازنده‌های "ایتانیوم" شرکت "اینتل" محسوب می‌شود و به گفته کارشناسان "اینتل"، رایانه‌های سرور استفاده‌کننده از این محصول در مقایسه با سرورهای متکی بر نسل قبلی پردازنده‌های "ایتانیوم"، از کارایی ‪۱/۵ برابر بالاتر و پنهای باند سه برابر بیشتر برخوردار خواهند بود.
پردازنده یک میلیارد ترانزیستوری "مونتسیتو"(‪ (Montecitoعلاوه بر افزایش کارایی رایانه‌های مرکزی شبکه‌ها، از ‪ ۲۰درصد مصرف انرژی کمتری نیز برخوردار است.

این پردازنده به علاوه به فن‌آوری انحصاری "هایپر-ثردینگ" شرکت اینتل" نیز مجهز است. فن‌آوری مذکور به سیستم‌عامل رایانه اجازه می‌دهد تا به هر هسته پردازنده به صورت دو هسته مجزا نگاه کرده و درنتیجه کارایی رایانه را به میزان محسوسی بالا ببرد.

لازم به ذکر است "گوردن مور" محقق برجسته "اینتل" در سال ‪ ۱۹۶۵در مقاله‌ای که بعدها به قانون "مور" معروف شد اعلام کرده بود که تعداد ترانزیستورهای موجود در هر اینچ مربع از مدارهای منطقی پردازندها در هر سال ‪ ۲برابر می‌شود و دستیابی اخیر "اینتل" به فن‌آوری جادادن بیش از یک میلیارد ترانزیستور در تراشه "ایتانیوم ‪ "۲نیز همچنان صحت قانون "مور" را تایید می‌کند.

۷- ۱00 ترانزیستور در یک گلبول قرمز!

آخرین دستاورد محققان اینتل، یک رم 70 مگابایتی کوچک با 500 میلیون ترانزیستور است.

به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از جام جم، این ترانزیستورها با فن آوری 65 نانومتری تولید شده اند و دارای گیت هایی با طول 35 نانومتر یعنی 30 درصد کوچکتر از گیت های تولید شده با تکنولوژی 90 نانومتری هستند.

به عبارت دیگر می توان 100 عدد از این گیت ها را در فاصله ای به اندازه قطر یک گلبول قرمز جای داد.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها گروهی از مواد هستند که از نظر توانایی هدایت الکتریکی بین هادی ها و عایق ها قرار دارند. این عناصر انرژی الکتریکی را به راحتی از خود عبور نمی دهند . انتقال انرژی الکتریکی در این مواد به عواملی مانند تحریک نوری، افزایش دما و میزان ناخالصی های آنان بستگی دارد. از این خواص در علم الکترونیک اسفاده های زیادی می شود.

نیمه هادی ها در آخرین لایه الکترونی خود 4 الکترون دارند و می توانند در پیوند کوولانسی با اتمهای اطراف شرکت کنند و نمی توانند مانند الکترونهای فلز ها به راحتی حرکت کنند. عناصر نیمه هادی مانند سیلیسیوم با عدد اتمی 14 و ژرمانیوم با عدد اتمی 32 بیشترین کار برد را در علم الکترونیک دارند.
افزایش هدایت نیمه هادی ها:

برای افزایش هدایت در نیمه هادی ها می توان به آنها میزانی از عناصر که دارای بار الکتریکی هستند به آنها اضافه کرد. به این گونه از نیمه هادی ها ، نیمه هادی های ناخالص گفته می شود.

اگر به نیمه هادی عنصری ازگروه پنجم مانند آنتیموان (sb) ، فسفر (P) و آرسنیک (As) اضافه شود این نیمه هادی ها را نیمه هادی های نوع N می گویند. هنگامی که یک عنصر پنج ظرفیتی به نیمه هادی های سیلسیوم یا ژرمانیوم اضافه می شود، چهار الکترون آن با چهار الکترون سیلسیوم یا ژرمانیوم پیوند کوولانسی ایجاد می کند و یک اتم دیگر باقی می ماند که در دمای اتقا به راحتی می تواند دربین اتمها جابجا شود. بدین صورت میزان هدایت الکتریکی در نیمه هادی بیشتر می شود.

از آنجا که اضافه کردن عنصر گروه پنجم باعث افزایش الکترون می شود، این عنصر را دهدنه الکترون و این نوع نیمه هادی را نیمه هادی ناخالص نوع N می نامند.

اگر به نیمه هادی عنصری از گروه 3 مانند انیدیم (In) ، گالیم (Ga) و یا بور (B) اضافه شود به اضای هر اتم ناخالصی یک حفره به کریستان اضافه می شود در این حالت نیمه هادی را از نوع P و اتم ناخالصی را پذیرنده الکترون می نامند.

در این حالت هنگامی که عنصر 3 ظرفیتی به اتم چهار ظرفیتی نزدیک می شود 3 پیوند کوولانسی تشکیل می شود و یک الکترون از اتم نیمه هادی باقی می ماند که معادل یک حفره در داخل کریستال است. غلظت ناخالصی و میزان هدایت الکتریکی قابل تنظیم است.

در نیمه هادی های نوع N تعداد الکترونهای آزاد بسیار بیشتر از حفره ها است.به همین دلیل به الکترونهای آزاد حامل های اکثریت و به حفره ها حامل های اقلیت می نامند.

عمل دوپینگ یعنی اضافه کردن ناخالصی به بدین صورت انجام می شود که ابتدا یک بلور از عنصر نیمه هادی در دمای بسیار بالا ذوب می کنند سپس عنصر ناخالصی مورد نظر را به روشهای گوناگون به بلور ذوب شده اضافه می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

عیب یابی خازن ها

عیب یابی خازنها
هر گاه یک اهم متر را به خازن سالم وصل کنیم باتری داخلی اهم متر از طریق مقاومت سری داخلی اهم متر، خازن را شارژ می کند. در هنگام شارژ چون جریان در مدار برقرار می شود اهم متر منحرف می شود و به آرامی به سمت چپ بر می گردد.
میزان انحراف عقربه به میزان ظرفیت خازن و مقاومت داخلی اهم متر دارد. برای خازنهای بزرگتر از 100nF میزان انحراف بوسیله چشم دیده می شود ولی برای خازنهای کمتر ممکن است این انحراف توسط چشم دیده نشود. در چنین مواقعی با تعویض ترمینالهای اهم متر و به دلیل تخلیه سپس شارژ شدن مجدد خازن این عمل محسوس تر شده و بهتر دیده می شود.
قبل از اقدام به عیب یابی خازنها باید به این نکات توجه کرد:
1.
قبل از عیب یابی، حتما خازن باید تخلیه شود( از طریق اتصال کوتاه کردن دو پایه خازن) زیرا ممکن است ولتاژ داخلی و ذخیره شده در خازن زیاد باشد و به دستگاه اهم متر آسیب برساند.
2.
خازن هار بر روی مدار نمی توان تست کرد. ابتدا باید آن را از روی مدار جدا سپس تخلیه و بعد آن را مورد آزمایش قرار داد.
3.
در مورد خازنهای الکترولیتی باید پلاریته (پایه مثبت و منفی) آن را رعایت کرد.
خازن در مدارهای متناوب( برق شهر)
هر گاه جریان متناوبی به خازن اعمال شود بعلت شارژ و دشارژ دایمی در مدار، جریانی برقرار می شود که این مقدار جریان به دامنه ولتاژ ، ظرفیت خازن و فرکانس موج متناوب بستگی دارد.
مقاومت ظاهری یا عکس العمل خازنی
نسبت ولتاژ دو سر خازن به جریان خازن را مقاومت ظاهری یا عکس العمل خازن می نامند. Xc=Vc/Ic
این رابطه بیانگر قانون اهم برای خازن در مدار AC می باشد.
Ic
عددی است که آمپر متر AC نشان می دهد. در این رابطه Ic و Vc مقادیر موثر یا مقادیر ماکزیمم جریان و ولتاژ هستند و اگر جریان بر حسب آمپر A و ولتاژ بر حسب ولت V باشد مقدار Xc بر حسب اهم بدست می آید.
مقاومت ظاهری در برابر یک موج سینوسی از رابطه زیر به دست می آید.
Xc=1/2πfc

 

محل سکونت فلمینگ در تکمیل کار ادیسون ، استوانه‌ای فلزی در پیرامون رشته نازک قرار داد و دریافت که الکتریسیته منفی می‌تواند از رشته نازک به سوی استوانه برود، اما عکس آن ممکن نیست. فلمینگ این وسیله را دیود دو قطبی نامید، چون دارای دو الکترود ، استوانه و رشته نازک بود. او متوجه شد که هنگامی‌که جریان الکتریکی متناوب از این وسیله عبور می‌کرد، تنها نیمه‌های مثبت امواج را عبور می‌داد، یعنی موج یک‌سویه ایجاد می‌کرد.

لی دو فارست (Lee De Forest) ، یک مهندس برق آمریکایی ، دیود فلمینگ را به صورت دیود سه قطبی تکمیل کرد. او شبکه‌ای به آن اضافه کرد که نه تنها یکسویه کردن را انجام می‌داد، بلکه سیگنالها را تقویت هم می‌کرد. این وسیله دریچه‌ای گرمایونی (سیم گرم شده) ، انقلابی در عالم ارتباطات به وجود آورد و با تکوین هر چه بیشتر ، به مدت پنجاه سال در این قلمرو یکه ‌تاز بود.

سیم پیچ به طور ساده یک سیم هادی معمولی است که پیچانده شده است . مقاومت اهمی سیم پیچ را در اغلب موارد می توان صفر فرض نمود و بنابر این با عبور جریان dc سیم پیچ مانند یک هادی عمل کرده و عکس العملی ندارد . (ولتاژ دو سر آن صفر است) اما چنانچه جریان عبوری بخواهد تغییر نماید . سیم پیچ با تغییر جریان مخالفت نموده و این مخالفت به صورت ایجاد ولتاژی به نام ولتاژ القائی بروز نماید. و اصولاَ این خاصیت خودالقائی سیم پیچ می نامیم.
هرگاه از سیمی جریان عبور کند اطراف سیم میدان مغناطیسی ایجاد می شود . در سال 1824 دانشمندی به نام اورستد دریافت که هرگاه قطب نمائی به سیم حامل جریان نزدیک شود عقربه منحرف می شود . و اثبات این موضوع است که اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد . تجمع براده ها در نزدیکی سیم بیشتر بوده به این معنی که شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده در نزدیکی سیم بیشتر است . و هر چه از سیم دورتر شویم میدان مغناطیسی ضعیف تر می شود.


عمل موتوری

در جلوی سیم حامل جریان میدان مغناطیسی جریان مزبور با میدان مغناطیسی دائم در خلاف جهت بوده و در پشت سیم میدان های مزبور هم جهت هستند بنابر این در پشت سیم یک میدان قوی و در جلوی سیم یک میدان ضعیف بوجود می آید . اختلاف شدت میدان در دو طرف سیم باعث می گردد تا بر سیم حامل جریان نیروئی به سمت بالا وارد شود . امتداد نیروی مزبور عمود بر صفحه ای است که امتداد جریان و میدان مغناطیسی دائم بوجود می آورند و جهت آن در جهتی است که سیم را از میدان قوی تر به سمت میدان ضعیف تر حرکت دهد ، تا تعادل در دو طرف سیم برقرار گردد.پدیده مزبور اساس کار همه موتورهای الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می نماید.


عمل ژنراتوری

عکس پدیده مزبور یعنی موتوری عمل ژنراتوری است . به همان ترتیبی که بر سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی نیرو وارد می شود . چنانچه یک سیم هادی را در یک میدان مغناطیسی به نحوی حرکت دهیم که خطوط قوای مغناطیسی را قطع نماید تولید جریان می شود که به آن جریان القائی گویند.


شارژ و دشارژ

همانند خازن سیم پیچ هم قابلیت شارژ و دشارژ دارد. با این فرق که انرژی در سیم پیچ به صورت الکترو مغناطیسی ذخیره می شود. در صورتی که انرژی ذخیره شده در خازن از نوع الکترواستاتیکی است.

سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکى در جهان تولید مى شود که در ساختار این زباله ها فلزات سنگین و مواد شیمیایى بسیار سمى وجود دارد.
ایران: چند وقتى است که دو بخش صنایع فلزى و صنایع برق، الکترونیک و فناورى اطلاعات، وزارت صنایع و معادن به دنبال از رده خارج کردن وسایل برقى فرسوده اى هستند که طى سال هاى اخیر، عمر طولانى داشته و در مصرف انرژى سهم بسزایى دارند.
طرح جذب و جلب که هدف مذکور را دنبال مى کند طبق گفته مسئولان وزارت صنایع و معادن تا پایان سال جنبه اجرایى پیدا کرده و خانواده ها در دو بخش لوازم خانگى فرسوده از طریق لیزینگ لوازم خانگى، لوازم صوتى و تصویرى با همکارى سازمان حفاظت محیط زیست مى توانند در تعویض و یا بازیافت لوازم خود اقدام کنند. البته جزئیات طرح جذب و جلب هنوز اعلام نشده است اما با حرکت هایى که در این جریان رخ داده، تولیدکنندگان داخلى قرار است نقش آفرین اصلى باشند.

در گزارش ذیل به تجهیزات الکترونیکى اشاره خواهیم داشت که با بازیافت آنها مى توان ضمن درآمدزایى براى کشور، تولیدات داخلى را افزایش داد و در مسیر حذف تجهیزات کامپیوترى فرسوده حرکت کرد.
سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکى در جهان تولید مى شود که در ساختار این زباله ها فلزات سنگین و مواد شیمیایى بسیار سمى وجود دارد.
از سویى دیگر شرکت هاى سازنده روش هاى آسان تر و کم خرج ترى را در پیش گرفته اند و با صادر کردن این محصولات اسقاطى به کشورهاى جهان سوم در واقع مشکلات خود را به این نواحى منتقل مى کنند.
با این اوصاف بحث بازیافت زباله هاى الکترونیکى در دنیا به صورت جدى شروع شده و این در حالى است که در کشور ما هنوز در حد یک پیشنهاد است.
تعداد زیادى از قطعاتى که در ایران استفاده مى شود کهنه و قدیمى است، بنابراین معضل زباله هاى الکترونیکى را باید بحث جدى به حساب آورد. سازمان ها و مراکزى مانند آموزش و پرورش و بانکها معمولاً با رایانه هایى کار مى کنند که از رده خارج هستند و علاوه بر این که تولید زباله کرده و انبارهاى زیادى را اشغال مى کنند در اکثر اوقات شاهد دفع غلط این قطعات هستیم که آسیب جدى را به محیط زیست وارد مى کند.
این گزارش که از سوى دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناورى اطلاعات وزارت صنایع و معادن تهیه شده است در ادامه به قانون زباله هاى تجهیزات الکترونیکى و الکتریکى اشاره دارد.
این قانون بازیافت زباله هاى الکترونیکى به میزان ۴ کیلوگرم به ازاى هر نفر را الزامى مى کند. در این راستا در کشورهاى پیشرفته به موجب قانون بازیافت زباله هاى الکترونیکى تولیدکنندگان موظف هستند بودجه طرح هاى بازیافت را تأمین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیرى را در اختیار مشتریان قرار دهند. مانند hp در ژاپن ، هنگام فروش کالا، مبلغى را نیز به عنوان بازیافت مى گیرد تا بعد از اسقاطى شدن کالاى الکترونیکى ، آن را بار دیگر وارد چرخه مصرف کند.
اما متأسفانه این روند در ایران توسط هیچ کدام از تولیدکنندگان انجام نمى شود. لیائى مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناورى اطلاعات وزارت صنایع و معادن در این باره مى گوید: با اختصاص تسهیلات از حساب ذخیره ارزى از سال آینده بازیافت زباله هاى الکترونیکى در کشور آغاز خواهد شد.
وى با اشاره به این که وزارت صنایع و معادن با همکارى سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد، در جهت جذب سرمایه گذاران در زمینه بازیافت زباله هاى الکترونیکى اقدام کند، تصریح کرد: کلیه وسایل دیجیتالى نظیر تلویزیون، رادیو، رایانه، چاپگر، دوربین ، مایکرویو، ماشین لباسشویى قابلیت بازیافت دارند.
براساس این گزارش، آژانس اروپایى محیط زیست پس از یک بررسى و محاسبه انجام شده در همه کشورها گزارش داده که حجم سالانه ضایعات الکترونیکى در سال گذشته ۴۰ میلیون تن بوده. یعنى سه برابر سریع تر از مجموع ضایعات و زباله هاى تولید شده توسط انسان در حال اضافه شدن است. لازم به ذکر است هم اکنون بیش از ۴ میلیون رایانه از دور خارج شده در کشور ما وجود دارد.
مؤسسه gartner طى تحقیقات جدید خود نیز اعلام کرده است: تعداد رایانه هاى موجود در جهان از مرز یک میلیارد گذشته است و این بدان معناست که به طور متوسط از هر ۷ نفر در جهان، یک نفر از رایانه بهره مند است و این حاصل رشد ۱۲ درصدى تعداد رایانه ها در هر سال نسبت به سال گذشته است. ضمن این که پیش بینى ها نشان مى دهد که قرار است یک میلیارد رایانه در ۶ سال آینده در کشورهاى در حال توسعه به فروش برسد.
در کنار این رشد چشمگیر، میزان زباله هاى الکترونیکى نیز روبه افزایش است. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژى در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کالاها در جهان ۲ تا ۳ سال و در ایران تا ۵ سال و یا بیشتر مى باشد.
به هر ترتیب در ایران حدود ۴ میلیون رایانه باید از رده خارج شود. که این امر بایستى توسط متخصصان بازیافت انجام گردد. در صورت بازیافت صحیح حجم قابل توجهى طلا و آلومینیوم استخراج مى شود. همچنین حدود ۱۵ میلیون تلویزیون لامپى اسقاطى داریم که بایستى از زنجیره معرف خانوارها خارج شود.

کنترل ایدز و مالاریا با تلفن همراه
محققان بر این باورند در صورت کنترل خواص فضایی منبع نور ساتع شده می‌توان تصاویر دو بعدی از میکرو ذرات به دست آورد که در این صورت اطلاعاتی کامل تر از خصوصیات ذرات به دست خواهد آمد.
محققان دانشگاه کالیفرنیا به منظور بهبود و ارتقای سطح کنترل بیماری‌هایی مانند ایدز و مالاریا، گوشی تلفن همراهی را تولید کرده‌اند که توانایی کنترل شرایط بیماران مبتلا به این دو بیماری را خواهد داشت.
به گزارش فارس، به گفته محققان این دانشگاه در حال حاضر این سیستم که LUCAS نام دارد با موفقیت بر روی تلفن همراه و دوربین‌های مخصوص وب نصب شده است.
این دو دستگاه قادرند با ثبت تصاویری یکسان با استفاده از طول موجی کوتاه از نور آبی نمونه‌های مایع بدن از قبیل خون و بزاق دهان را مورد بررسی قرار دهد.

سیستم LUCAS وظیفه تصویربرداری از میکروذرات موجود در مایعات نمونه را با استفاده از ردیفی حسگر در این تجهیزات به عهده دارد.

به دلیل اینکه سلول‌های خون و دیگر میکرو ذرات دارای خصوصیات خاص انکسار نور هستند می‌توان نوع ذرات را با استفاده از این خصوصیات به راحتی و سرعت تشخیص داده و با استفاده از برنامه "تصمیم محاسباتی" تعداد این ذرات را نیز در نمونه مورد آزمایش تعیین کرد.

اطلاعات به دست آمده از این سیستم را می‌توان با استفاده از تلفن همراه و یا حافظه‌های قابل حمل به منظور بررسی دقیق و تشخیص بیماری به بیمارستان‌های نزدیک انتقال داد.
با وجود اینکه تصاویر به دست آمده از LUCAS به وضوح تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ‌ها نبوده و دانه‌ها و پیکسل‌ها در این تصاویر به وضوح مشخص هستند، با این حال به دلیل سرعت بالای این سیستم در شناسایی و شمارش میکروذرات در نمونه‌های مایع به نسبت میکروسکوپ‌ها که انجام چنین فرایندی در آنها زمان‌گیر، پر هزینه و پیچیده خواهد بود، LUCAS کاربرد بیشتر و مفیدتری در تشخیص بیماری‌ها خواهد داشت

محققان بر این باورند در صورت کنترل خواص فضایی منبع نور ساتع شده می‌توان تصاویر دو بعدی از میکرو ذرات به دست آورد که در این صورت اطلاعاتی کامل تر از خصوصیات ذرات به دست خواهد آمد
همچنین آریا بر اساس گزارش لایوساینس نوشت: محققان در نظر دارند به زودی این سیستم را به صورت ابزاری مجزا از گوشی تلفن همراه و یا دوربینها ارائه دهند تا پزشکان در مناطق دور افتاده جهان بتوانند میزان گسترش بیماری ها را کنترل کرده و نیازهای ضروری برای درمان این بیماریها را تعیین کنند.علاوه بر این سیستم LUCAS می‌تواند در کنترل آب مناطق مختلف نیز مورد استفاده قرار گرفته و ذرات سمی و مهلک درون آب را در زمانی کوتاه مشخص کند.


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391برچسب:, :: 0:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

از یک دیدگاه مدیریتی  اقتصادي رايانش ابري به معناي ارائه خدمات رايانشي(ذخيره سازي، ايجاد نرم افزار ، استفاده از نرم افزارها) از طريق اينترنت يا ابر است. در تعريف بالا در عبارت خدمات رايانشي، خدمات نقش مهمي دارد. استفاده از اين کلمه ريشه در نگاه خدمت گرا دارد.  نگاه خدمت گرا نقش مهمي در اين حيطه ايفا مي کند.

برای مشاهده فیلم و خواندن ادامه مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

رایانش ابری ابعاد حقوقی، امنیتی و سیاسی و اقتصادی بسیاری دارد. پرداختن به رایانش ابری نیازمند اتخاذ رویکرد همه جانبه به این موضوع است. در گزارش رایانش ابری که در آبان ماه سال 1390 توسط انتشارات مرکز پژوهش های مجلس به چاپ رسیده است رایانش ابری به دقت مورد بررسی حقوقی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

بازمهندسی از زمانی آغاز می شود که ما از خود می پرسیم:

اگر امروز با تکنولوژی امروز قرار بود سازمان را طراحی کنیم، آنرا چگونه طراحی می کردیم؟

واقعیت این است که اصل تقسیم کار که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد آنرا مطرح کرد و سالها عامل پیشرفت سازمانها بود امروزه به مانعی در سرعت و مسئولیت پذیری سازمانی تبدیل شده است. امروزه IT فرصت ها و قابلیت هایی به سازمان می بخشد. که تا کنون وجود نداشته است.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

رايانش ابري با وجود توجه فراوان و رواجي که به تازگي از آن برخوردار شده است، از لحاظ مفهوم چندان جديد به شمار نمي رود. آنچه در اين ميان جديد به نظر مي رسد. نحوه نگرش ما به رايانش ابري و توان و مقياس اين پديده نسبت به سالهاي آغازين است که  در اين سالها به شدت افزايش پيدا کرده است.

در طول زمان همانگونه که محيطهاي فني و کسب کار تغيير نموده اند، وضع موجود رايانش ابري نيز تغييرات اساسي نموده است. آنچه در قديم رايانش ابري شناخته مي شد در اصول تغييري نکرده است، اما تغييرات در استفاده از فناوري اطلاعات بسيار قابل توجه است.

شکي نيست که در حقيقت اين نوع از توان پردازشي با توجه تشنگي سيري ناپذير شرکت هاي بزرگي که به­دنبال اين توانايي هستند که فرايندهاي بيشتري را فشرده ساخته و با کارائي وب 2 به مشتريانشان عرضه کنند، به مرور زمان به طور روز افزوني همه گير مي شود. اطلاعات بيشتر و بيشتري وارد قلمرو ديجيتال خواهد شد و بسياري از اين اطلاعات به صورتي سازماندهي شوند که ما قادر به فهم کامل و استفاده از آنها در راستاي اهدافمان باشيم.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

برخی از پژوهشگران سابقه مدیریت را به آغاز پیدایش انسان نسبت می دهند و بر این باور هستند که هنر مدیریت با شکل گیری نهاد خانواده مطرح شده است. برخی نیز سابقه آن را تا دوران ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح دنبال کرده اند یعنی هنگامی که سومریهای باستان به ثبت و ضبط و مکتوب کردن سوابق فعالیتهای اداری تجاری خود پرداختند. برخی دیگر از زمینه های تاریخی مدیریت را می توان با بررسی مواردی چون نقش مدیریت در بنای اهرام ثلاثه مصر - شیوه کنترل ارتباطات در امپراطوری روم و چهارچوب قانونی تجارت در و نیز قرن چهاردهم پی گرفت. ناگفته نماند که ایرانیان و چینیها - آلمانیها و برخی دیگر از اقوام گذشته نیز بینشها و نگرشهای قابل تاملی در این زمینه داشتند ولی تحول عمده در مدیریت در جریان انقلاب صنعتی به وقوع پیوست. جهان در قرن هفدهم میلادی یعنی دوران خیزشهای اجتماعی امریکا (زمانی که سیزده مستعمره انگلستان از ان جدا شده و ایالات متحده را تشکیل دادند) تحولات مهمی را سپری کرد. در این دوران بود که رشد سریع جمعیت هجمه عظیمی برای برپایی بازارهای مکاره و عرضه کالاهای مصرفی ایجاد کرد. در همین دوران بود که با تسری روش تولید انبوه ادام اسمیت (مبنی بر تخصص گرایی در کارخانه سنجاق سازی) تحول عظیمی در بخش صنایع به وقوع پیوست. در این مجال، گذری کوتاه خواهیم داشت بر شکل گیری و تکامل مدیریت در بستر تاریخ و سپس به طور گسترده تر به مدیریت در قرن اخیر می پردازیم.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

امروز به مطلب جالبی از John Loadsman در مورد سرقت ادبی برخوردم که ترجمه اونو براتون می گذارم.

 این مطلب در مورد Patch Writing است که یکی از روش های مورد استفاده افرادی است که بومی زبان انگلیسی نیستند و به نوعی سرقت ادبی محسوب می شود:

نویسندگانی که می خواهند نوشته های علمی خود را به یک زبان غیر بومی آماده کنند، معمولاً از روش "نوشتن وصله ای" یا "Patch Writing" استفاده می کنند. این روش شامل استفاده از لغات و جملات گرفته شده از کار دیگران به همراه جملات و داده های نویسنده است. این نوع سرقت یکی از متداول ترین شیوه ها است و بار کاری زیادی را برای ویرایشگران مجلات به همراه دارد. پیشنهادی که در این مقاله ارائه شده است این است که برای جلوگیری از شرمندگی و یا حتی متهم شدن به سرقت ادبی بهتر است نویسندگان به زبان بومی خود مقاله را بنویسند و از یک مترجم حرفه ای برای ترجمه متن استفاده کنند. برای اطمینان خاطر بیشتر هم نویسنده می تواند متن ترجمه شده را بوسیله ابزارهای "online plagiarism detection tools" مورد بررسی قرار دهد.

البته در جایی دیگر هم خواندم که تشخیص این نوع سرقت معمولا دشوار نیست. چرا که ویرایشگران مجلات حرفه ای براحتی می توانند تغییرات فاحش سبک نگارش را در طول مقاله تشخیص دهند و این تغییر ناشی از همین نوشن وصله ای است.

ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

یکی از دغدغه های محققان حوزه مطالعات علم و فناوری آن است که چگونه مشارکت دموکراتیک در مطالعات علم و فناوری می تواند افزایش یابد. جنبش های اجتماعی یکی از راه های اصلی به سوی مشارکت دموکراتیک بیشتر است و در نتیجه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. جنبش های اجتماعی، مشارکت عمومی و غیر دولتی در تصمیم گیری فنی و علمی را افزایش می دهد. یکی دیگر از دغدغه ها، توجه به تاریخ یک جریان در حوزه مطالعات علم و فناوری است که منجر به تغییر در روند علمی گردیده و بعضا حتی میان میان محققان و فعالیت های چریکی نیز ارتباط ایجاد نموده است. این سئوال می تواند مطرح باشد که چگونه دستورکار تحقیقات پژوهش محور می تواند از پژوهش های عدالت محور متفاوت باشد. هم چنان که جنبش های اجتماعی به محیط شکل می دهند و از آن شکل می گیرند، محققان این جریان ها نیز به محیط خود شکل داده و از آن شکل می پذیرند. سئوال کلیدی در جنبش های اجتماعی برای عدالت آن است که چه کسی شکل دهی را انجام می دهد؟


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

دانلود متن کامل جلد اول کتاب

حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه ای بر

تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

اثر حاظر مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول کلیاتی از حقوق فناوری اطلاعات و اهم حوزه های حقوقی درگیر با فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم برای تبین مباحث و موضوعات حوزه تجارت الکترونیکی و ترسیم کلی فضای مجازی در ذهن خواننده، ابتدا کلیات تجارت الکترونیکی، معاملات الکترونیکی و سپس انواع و شیوه های انعقاد آنها بررسی می شود. وضعیت فعلی جمهوری اسلانی ایران در حوزه تجارت الکترونیکی موضوع فصل سوم است. همچنین موانع و راهکارهای فنی و حقوقی توسعه حقوق تجارت الکترونیکی در ایران نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دانلود متن کامل کتاب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

800x600

در مورد مزاياي فزاينده ي استفاده از سياست حداقل سازي موجودي(JIT) بسيار قلم فرسايي شده است. تلاشهاي مديريت بر اين متمرکز است که با کنترل جريان آماده سازي، هدايت و زمان هاي تغيير کلي، عملکرد را بهبود بخشند و به سطوح پايين تر موجودي بهينه دست يابند. اين مقاله در ابتدا به تشريح اين مدل ها مي پردازد که شامل عوامل اطلاعاتي و برانگيزاننده مي شوند. سپس ما مدلي را توضيح مي دهيم که در آن تمرکزJIT را به سوي برهم زننده هاي تعادل پروسه جلب مي کنيم. و سپس رويکردي مقابله اي را اعمال مي کنيم که مديران را وادار مي کند در مديريت پروسه کمي خلاق تر عمل کنند. ما نشان مي دهيم که از دست دادن کنترل پذيريي مزاياي JIT را کاهش و مزاياي استفاده از روش هاي سنتي موجودي ايمني را بالا مي برد. اگر همانند واقعه ي 11 سپتامبر اتفاق بيفتد، داشتن يا نداشتن کنترل پذيري گريبان گير بسياري از شرکت ها مي شود و شرکت ها بايد توان و چابکي خود را براي تغيير فاز بين سيستم هاي موجودي حداقل و ايمني افزايش دهند.

برای دانلود متن کامل مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنيدارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 22:10 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

از ظهر این کامپیوتر من داره دانلود میکنه و نصب که یه برنامه کوچیکو با فینک نصب کنه. مثلا یه جور package manager تو مک او اس هستش که بشه باش همه برنامه های یونیکسی رو نصب کنم. همینجور واسه خودش دانلود و نصب میکنه. فن کامپیوتر صداش در اومده و من بیچاره باید برم رو ویندوز یه چیزی با مایکروسافت پروجکت اماده کنم اما دلم هم نمیاد این همه زحمت بباد بره. در نتیجه الان علاف و بیکار دانلود شدن این فایلا رو تماشا میکنم و مفید ترین کاری که بنظرم رسید این بود بیام یه سری به این وبلاگ بزنم و مطلب بنویسم. سر زدن بدون مطلب که همیشه هست ببینم کی نظر داده و از این جور حرفا...

kindle رو هم نصب کردم و ۸ گیگ کتابی که از تورنت گرفتم رو دارم تورق میکنم ببینم چیز مفید چی توشون هست. و بنوعی دارم خودمو برا کیندلی که خریدم و از فردا تو راهه تا دستم برسه ، اماده میکنم. ظاهرا وزنش خیلی کمه و ح میگفت که خیلی برا کتاب خوندن خوبه ما هم صد و اندی پوند خرجش کردیم از یه پولی که معلوم نیست از کجا امده به کجا میره. هر آن که نان دهد دندان نیز دهد. نان رسیده منم دندونشم. 

ش میگه eurocentrism بیداد میکنه. شاید حق با اون باشه. شاید نژادپرستی بیداد کنه. اما من که تاحالا با نژادپرستی مستقیما روبرو نشدم الا یه بار که تو اتوبوس داشتم از یه جایی به جای دیگه میرفتم. با خواهرم و دامادمون بودم که یه افغانی بیچاره اومد تو اتوبوس و یه نفر که تیپش به کارگر میخورد بش گفت برو اونور کثافت. منم خونم بجوش اومد و خلاصه تا حد مرگ به یارو توپیدم. جوون بودم . راستش اگه نمیترسید و کوتاه نمیومد برا اون و بعدش شاید برا من هم گرون تموم میشد. اما شانس اوردیم.

این که عوام نژاد پرست باشن شاید عادی باشه اما مشکل ش اینه که میگه جوامع علمی هم همین مشکلو دارن. خوب به نظرم اهل علم تا حد زیادتری عام هستن. فقط به یه حرفه اشتغال دارن اکثرشون. من که جاهای دور دور نرفتم اما همین یکی دو کشور همسایه رفتم کلی تحویلم گرفتن و خلاصه هنوز طعم تلخشو نچشیدم خودمم با کسی تست نکردم نژاد پرستی رو در نتیجه برام فعلا فقط یه لغته. و سعی خواهم کرد تا حد امکان جایی نرم که نژادمو نپرستن(lol). مثل کردی خودمون میگه به شیرعلی گفتن شیر بخوردت. میگه نه من کوه میرم و نه شیر میاد دم خونه. حالا اگه شیر هم اومد که خشت....و میکشیم رو سرش.

برنامه نصب شد.

فعلا


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

یه جایی پیدا شده تو این نت که مطالب وبلاگ منو به اسم کامپیوتر و اینترنت میذاره. یه سایتیه که لیستی ازوبلاگا میده که مثلا ارزش خوندن دارن. اگه واقعا میومدن و مطالب وبلاگ منو میخوندن و اونارو باارزش تشخیص میدادن اونوقت بم برنمیخورد اما اینا مطالب منو تو بخش رایانه و اینترنتشون میذارن حتی اونایی که هیچ ربطی به اینترنت یا اونترنت ندارن. هیچ ایمیلی یا چیزی هم ندارن که من بشون بگم باباجون مطالبتونو الکی و کور انتخاب میکنین. اسم سایتش هست www.hamkhan.com . کاش یه جوری این مطلبو بخونن و دقیق تر باشن و یه کوچولو وقت بذارن. جالبه که فردا همین مطلبم میذارن تو سایتشون. بگذریم.

ما تصمیم گرفتیم باتفاق ش که با یه ادم که دیرینه شناسی کار کرده و کلی مقاله و اینا داره و کار واقعی میکنه و یه موزه پارینه سنگی تو کرمانشاه تاسیس کرده دوست شیم بعدش بریم باش راجع به نئاندرتال و از این تیپ چیزا حرف بزنیم. با این آقای دکتر دوست شدیم اما هنوز ندیدیمش. اول فکر میکرد ما راجع به پایان نامه ای چیزی کمک میخوایم اما بعدش بش میل زدم که نه موضوع فقط علاقه شخصیه.

من هدفم اینه بفهمم که ببینم شواهد موجود و قابل استنادی وجود داره که تکامل زبان رو نشون بده یا نه. در غیاب فیلم و صوت ضبط شده از زمانای قدیم باید یه چیزی رو جایگزین پیدا کنیم که تنها چیزی که بنظر من میتونه این نقشو ایفا کنه ابزارها هستن. تکامل ابزارها در طول زمان میتونه خیلی رازها رو راجع به زبان اشکار کنه.

یه غاری هست تو کردستان عراق به اسم غار شانیدر که یکی از مهم ترین سایت های باستانشناسی راجع به این موضوع مورد علاقه من در جهانه. تو این غار بقایایی از انسان نئاندرتال دامنه زاگرس توسط دکتر سلوکی آمریکایی(از دانشگاه کلمبیا) کشف شده که در اصل نه تا اسکلت نئآندرتالن که دوتاشون از همه مهم ترن. شماره هاشونو یادم نیست و اصلا هم اینجا الان اون شماره ها مهم نیستن.

تو این گورستان کوچیک چیزای جالبی کشف شده منجمله اینکه روی جسد این انسانا گلهای متنوعی با دقت خیلی خاص گذاشته بودن و اینکه یکی از اسکلت ها نشون میده که شخص متوفی یه دستشو از دست داده و سایرین از اون مراقبت کردن. به هر حال کاشف این گورستان سالها بعد یعنی نزدیک چهل سال بعد باز برگشت و کلی از این کشفش تعریف کرد و جامعه علمی هم این رو قبول دارن که این در واقع قدیمی ترین نشانه از انسان های جدید و خودآگاهه. یعنی انسان هایی که معنی اجتماع رو شاید خیلی نزدیک به مفهوم امروزی درک میکردن و نوعی دین داشتن و خلاصه باقی فاکتورا که همه میدونن چی هستن.

گورستان مربوط به حدود ۶۰ هزارسال پیشه. این دکتر هم که تازه با ما دوست شده هم ظاهرا اونجا و جاهای دیگه ای تو زاگرس و اصفهان اکتشافات جالبی انجام داده که بعد اینکه از نزدیک دیدمش گزارششو می نویسم. تو ذهنمه باش برم تو این اکتشافات کلی چیز یاد بگیرم. جالب نیست؟ همزبون هم هستیم کلی حالش بیشتر میشه.

ش میگه این تاکید زیاد بر نئاندرتال و اینکه جدیدا  تو موسسه ماکس پلانک نشون دادن که انسان مدرن اروپایی و غیر افریقایی ۴ درصد ژن نئاندرتال رو تو خودش داره خیلی خطرناکه و در انتقال این مفاهیم به مردم عامه به مرور زمان منجر به نژادپرستی جدیدی میشه. اینکه خطرناک میتونه باشه منم موافقم اما اینکه اینقدر ما با وحشت به این اظهارات علمی و شبه علمی نگاه کنیم من قبول ندارم. زندگی همینه. اونا میگن ما هم میگیم اصلا ما اونا چیه. ماها میگیم و ماها میشنویم. نژادپرستی هم همیشه بوده و خواهد بود و اصلا کی گفته چیز بدیه؟

همین فردوسی خودمونو بگیرین. شاهنامه رو اگه بخونین سرتاسر از نژاد شاهان و دلاوران و رزماوران پره و اصلا نژاد مهمترین چیزیه که فردوسی روش مانور میده. ما هم میخونیم و لذت میبریم. ترکا میخونن و بعضیاشون فوش میدن. خوب زندگی همینه. اصلا اگه زندگی خیلی پاستوریزه بشه قطعا انحطاط نزدیک میشه. زندگی با همین هیجاناش حال میده وگرنه وقت تلف کردنه. نیست؟

ازشاهنامه گفتم . جدا این بشر چیکار کرده؟ من شونصد تا فیل اکشن و هورور (ترسناک) و .... ببینم مو به تنم سیخ نمیشه اما شاهنامه واقعا منو تا حد جنون هیجانی میکنه. فکر کنم مقدار ادرنالین و این چیزای خونم سربه فلک میکشه با شنیدن داستانی که هزار بار هم بشنوم هیجانش کم نمیشه. من فایلای صوتیشو با صدای یه بنده خدایی که نمیدونم کیه دانلود کردم الانم لینکش دم دستم نیست واقعا لذت میبرم.

یه دوستی داشتیم میگفت که تو دهاتشون بابابزرگش راوی شاهنامه بوده. بعدش این میومده هر سال زمستون داستانای شاهنامه رو با هیجان میخونده و مردم گوش میکردن. اون موقع که تلویزیون و رادیو و این چیزا نبوده. طرفای کرند غرب بودن اینا. میگفت مثلا امسال زمستون شروع میکرد داستان رستم و سهرابو تا عید لفتش میداد. پنجاه شصت سال هم کارش همین بوده. کسایی بودن تو این مجالسش که شاید ده بار داستان سیاوش یا رستم و سهرابو از اول تا اخر شنیدن. دوستمون میگفت که بابابزرگه سر لحظات هیجانی داستانو قطع میکرد و موکول میکرده به شب بعد. مثل همین عشق ممنوع. رستم که خنجرو میبرده بالا سهرابو بزنه داستان قطع میشده. میگفت اون شب  ملت چن تا گاو نذر میکردن که رستم این بار سهرابو نکشه. چه هیجانی داشته. ما هم کلی خندیدیم.

خواستم داستان تگرگ دیشبو بگم که مقدمات طولانی شد.

شاید وقتی دیگر.

شاد باشید


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

چندین و چند بار است که شال و کلاه می کنیم که مطلبی اینجا نبشته آریم که هربار به دلیلی این مثنوی تاخیر میگردد. برآن بودم که مطلبی بنگارم و دو ترجمه هستی و زمان هایدگر کبیر را اندکی به دید منقاد بنگرم که این اینترنت ما گویا به ما دیگر سواری نمی دهد. نه ایمیلمان قابل دسترسی است و نه حتی آمازون عظیم الشان که این کیندل نورسیده را رجیستر نماییم و ببینیم که چه در چنته دارد. باری به هرجهت در مقایسه اول از کیندل خوشمان نیامد و در قیاس با آیپد در ذهنمان چرخید که : روبهان را نشاید که با شیران چخیدن.اما اندکی بعد حالمان دیگر گشت و لذتی وافر بردیم از خواندن جریده و کتیبه بر آن.ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

این جوایز گرمی امسال رو که میدادن داشتم فکر میکردم که اخه این چه موسیقی مسخره ایه که تو امریکا و هالیوود و اروپا به تبعش حکمفرما شده و به جز Adele که از صداش خوشم میاد باقیشون ول معطلن البته از نظر من. یه نگاه به هالیوود و ذائقه هالیوودی میندازم و با خودم میگم اخه این چه سینماییه که غالب شده. دیروز جرج کلونی با نیکول کیدمن یک تنه کلی ادمو نابود کردن و ترکوندن که جلو قاچاق یه سری اسلحه به ایرانو بگیرن و اخر فیلمو ندیدم چون برق رفت.
شاید خیلی جالب باشه که اینقدر جلوه های ویژه دارن و از این حرفای مسخره اما خیلی هم چرنده که این رمبوهای امروزیشون با مینی ژوپ میان و شونصد روس و صرب قاتل مادرزاد رو در طرفه العینی ابکش میکنن و ... اخه این چه ایدئولوژی مسخره و چندشیه که اینا دارن تزریق میکنن تو دنیا؟ 
من به شخصه اگه بخوام بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران رو معرفی کنم قطعا جدایی نادر و سیمین نیست و علی سنتوری یه میلیون سروگردن بالاتره یا مادر یا .... حالا فرض کنیم اکادمی اسکار از این فیلم خوشش اومد یا فرانسوی ها و بلجیکی ها و هرجایی ها.... چرا من باید به خودم تلقین کنم که منم ازش لذت میبرم؟ اخه کی گفته اون هالیوودی ها که تموم عمرشون فیلم اکشن و بزن بزن و امثالهم میبینن حتما از من بیشتر میفهمن که من از اونا باید تقلید کنم و به به و چه چه بگم؟

غرب خوبه همونجور که شرق و شمال و جنوب خوبن. اما من یه بار زندگی میکنم و شناختم از غرب از شناخت هر غربی ای از شرق بیشتره. اما غرب دیکتاتور شده. غرب سرده. غرب غلبه فردیت بر انسانیت شده. غرب کعبه امال شده برا کسایی که نمیدونن اگه وطنشون ویرانه با رفتن به غرب وطن دار نمیشن. 
یه زمان موسیقی تو المان در حدی بود که فیلسوفا بیان و تامل کنن که این چیه و تفسیرش کنن. الان فصل فصل غلبه لیدی گاگاو ابتذال مطلقه. اخه مگه از این موجود هم میشه مبتذل تر و چندش تر بود؟ 
حالا دیگه به لطف ازادی و ارزش های جهانشمول هالیوود همه چیز با همه چیز مساویه. این بال کبوتر از اون بالش مساوی تره بقول جاهلا. 
ابتذال بیداد میکنه و برای توجیه خودش از ضدیتش با دیکتاتوری استفاده میکنه. دیکتاتوری نفرت انگیزه اما دیکتاتوری ابتذال از همه چیز نفرت انگیز تر و چندش تره.
اگه انسانیت یه مفهوم پوچه که خوب اونموقع دموکراسی و فردگرایی و ازادی مدنی وحقوق بشر و همه چی چرندن اگرم این حبل هنوز موجوده که لاتفرقو بشیم باش قطعا این ره که امریکا میره به ترکستانه. قدرتش شاید زیاد اما امپراطوری بیرونیش دلیلی برای توجیه قبول امپراطوری درونیش و بردگی انسانها نمیشه. لا اقل فعلا اینجوره.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

دیگه باید قبول کنم که وقتی روی یه موضوع متمرکزم خودآگاه یا ناخودآگاه میرم سمت مطالبی که به اون موضوع مرتبطن. امروز دو فیلم دیدم که ظاهرا تصادفی دیدمشون . یکی عصر جدیدجاودانه چاپلین بود که بارها دیدمش و هربار بیشتر لذت میبرم از دیدنش. و دیگری فیلمی که ش بم معرفی کرده بود ولی موضوعش رو نگفته بود و امروز پس از اتصال کامپیوترم به تلویزیون با کابل HDMI هر دو رو دیدم. فیلم دوم اسمش هست idiocracy در مقابل دموکراسی یا اریستوکراسی یا هر چی که هست. سلطه idiotها. این فیلمو به دو دلیل ببینین. اولیش اینه که کلی میخندین. البته اگه همه دیالوگ ها رو متوجه شین و برا این کار میتونین از زیرنویس استفاده کنیم چون زبونی که یه جاهایی بکار میره بشدت slang هستش.

دلیل دوم هم اینه که باید ا ین فیلمو ببینین. خیلی زیباس. سلطه ادمای احمق در ۵۰۰ سال آینده . نقدهای بصری قشنگی به موسیقی رایج و بدنسازی و سلطه س.ک.س و به گند کشیدن زبان و غیره میبینین که همه با خنده هم همراه هستن. کشتی کج که ازش متنفرم و موسیقی رپ و کلی چیزای چندش دیگه از نظر من اینجا نقد میشن و .... خلاصه این فیلمو باید ببینین.

صحنه های زیادی تو این فیلم هست که محشرن. یکیشو بگم براتون: یه جایی ادما نشستن تو سینما و دارن یه فیلم نود دقیقه ای میبینن که فقط یه نشیمنگاه زشت و عریان یه مرده که ملت نشستن و نود دقیقه این ادمو از پشت میبینن. گوینده ذکر میکنه که این فیلم امسال برنده کلی جایزه اسکار شده که از جمله جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفته. یه جای دیگه شبکه ای هست که اسمش هست شبکه violence که یه ادم احمق از صبح تا شب رو یه راحتی که توالت فرنگی هم هست بشینه و اینکه افراد همدیگه رو به وضع فجیعی بزنن  و مخصوصا لگدهایی که میزنن تو قسمت تناسلی مردان بیشتر به چشم میخوره. کسایی که یه کم تو شبکه های ستلایتی گشته باشن دیدن که چقدر کانال چرند هستن که از صب تا شب کشتی کج و از این مزخرفات نشون میدن.

رئیس جمهور امریکا تو این زمان یه ادمیه با موهای لخت اتوزده و بلند که از قضا قهرمان کشتی کج هم بوده و یه سیاه نره غوله که فقط عضلاتشو نشون میده . بد نیست با ارنولد خودمون مقایسه ش کنین که قطعا حجم مغزش از یه گردو کمتره و کلی ادم از خودش احمق تر انتخابش میکنن و فاتحه نثار روح ارسطو و افلاطون میکنن که ایدیوکراسی در حال ظهوره یا مدتهاست که ظهور کرده. دیگه زیادی نمیخوام این فیلمو بسط بدم خودتون ببینین.

شاد باشید


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

خیلی قشنگ نیست ادم بیاد حرف شخصی خودشو اینجا بزنه اما من که قسم نخوردم همیشه چیزای قشنگمو اینجا بنویسم و باقیشو واسه خودم نیگر دارم. در هر صورت حرف من اینه که بقول عامیانه که میگن :

یا راهی خواهم یافت 

یا راهی خواهم ساخت

شاد باشید


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

وقتی وارد یه حوزه کاملا متفاوت میشی و مجبور میشی که یه مسئله رو حل کنی که یکبار برای همیشه راحت شی و تا اخرعمرت دست به گریبان این مسئله نباشی اونوقت مجبوری یه کم بیشتر از معمول وقت بذاری. شاید خیلی از فعالیت های قبلیت رو کمرنگ تر کنی. یه نوع مهاجرت که اولش امید داری موقتی باشه اما بعد از سالها تجربه این نوع مهاجرت ها میدونی که هر وقت مهاجرت کردی دیگه برنگشتی به منزل اول. سال ها پیش عهد کردی که بری به وادی ناشناخته به زعم خودت اونموقع دشمن و بعدش هم موندی و خودت دشمن شدی و حالا باز مهاجرت و مهاجرت و بعد به یه سن یا مرحله ای از زندگی میرسی که دیگه با گوشت و خونت میفهمی رفتن و راهی بودن و صیرورت و شدن و اینا دیگه حرف نیستن و خودت جزئی از ماجرایی.


اونوقت با خودت زمزمه میکنی :

در این وادی فرو شد کاروانها

که کس نشنید اواز درايی

اونوقت میای و فکر میکنی که شانس با خیلی ها یار بوده که اوای درايی از کاروانشون اومد و شاید خیلی از اونا مستحق تر ها رفتند و کسی نه فهمید و نه شنید. حوزه اش هم زیاد فرقی نمیکنه.میخندی و میفهمی که وقتی میگن زندگی همینه معنیش شاید واقعا همینه که هرچه پیش اید یا خوش اید یا به قول بابا سنگی که نمیتونی بلندش کنی بهتره بش تکیه بزنی.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

یه زمانی فیلسوف مینشست اون بالا و سخت ترین مسائل رو بش میدادن یا خودش اول مسئله رو طرح میکرد و بعد شروع به کنکاش میکرد و به زعم خودش حلش میکرد. فیلسوف جایگاه خاصی داشت تو جامعه ای که سعی میکرد بش احترام بذاره. تو بعضی جوامع این احترام گاهی مسیر معکوس میرفت و به کشتن و سوزاندن و غیره جنابان فیلسوفان منجر میشد و گاهی هم فیلسوف همون دانشمند فرض میشد که این گاه ها خیلی هم زیادبودن. در واقع مرزی برای فلسفه باعلم نبود و سرجمع همش دانش نامیده میشد.


با تولد علم نوین به معنای ساینس کم کم فلسفه و علم راهشون جدا شد. یا لا اقل دیگه همپا نبودن. یکی تند میرفت و مرتب طعم موفقیت های جدیدو میچشید و اون یکی درگیر بحران های مختلف و از جمله بحران هویت. که من اصلا کیم و چیکار میخوام بکنم. هوسرل اومد و خواست فلسفه رو علم کنه و ویتگنشتاین گفت که کار فلسفه تمومه و خودم همه چیو حل کردم و هایدگر گفت که اصلا فلسفه یعنی تحلیل زبان روزمره و بودن روزمره و ..... خلاصه در حالی که علم چهارنعل به پیش میتاخت این فلسفه بود که با خودش و جهان درگیر بود.


شایدم هنوز باشه اما دیگه اون بحران اوائل قرن بیست رو نداره. علم خیلی تثبیت شده تر شده و تکنولوژی بعنوان فرزندخوانده اش حتی گوی سبقت رو از خود علم هم ربوده و فلسفه مونده و به نوعی کالای لوکس که خیلی ها به راحتی میگن بش نیازی ندارن تبدیل شده. اما روزهایی که بشر دوباره دچار سوال های بنیادی بشه و به این پیر کهنسال نیاز پیداکنه هنوز پیش رو هستن. 

شاید علم با نظریه تکامل خیلی از سوالات راجع به حیات رو تشریح کرده و سعی در روشن کردن اونا داره و شاید هم فیزیک مدرن تا استانه مهبانگ رفته و مفاهیمی چون زمان و مکان با بینشی جدید و در قالب ریاضیات هایی جدید دارن دیده میشن اما زبان همیشه و برای همیشه مسئله بوده و هنوز هم هست و خواهد بود و اینجاست که هیچ علمی حتی زبانشناسی یارای تنزیه کردن زبان در مقیاسی که فلسفه انجام میده رو نداره.


تنزیه زبان چه از رویکرد پوزیتیویستی و چه هایدگری و پدیدارشناسانه و .... هنوز هم که هنوزه خطیرترین وظیفه فیلسوفه و اینجاس که فلسفه هنوزم که هنوزه زنده اس و خواهد ماند.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 20:7 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

هوش مصنوعی چیست؟

 

تعاریف هوش مصنوعی:

1) هوش مصنوعی دانش ساختن ماشین ها یا برنامه های هوشمند است!

-John McCartyجان مک کارتی

2) هوش مصنوعی شاخه ایست از علم کامپیوتر که ملزومات محاسباتی اعمالی چون ادراک ((Perception استدلال (Reasoning) و یادگیری (Learning) را بررسی کرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی را ارایه می دهد.

3) هوش مصنوعی مطالعه روش هایی است برای تبدیل کامپیوتر به ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.

 

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا هوش ماشینی (Machine Intelligence) را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانش‌ها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گوناگون و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم ارتباطات و زمینه‌های بسیار دیگر. هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند «فکر» کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر، می‌بایست به تعریف «هوش» پرداخت. همچنین به تعاریفی برای «آگاهی» و «درک» نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم. با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهم‌ترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده‌است، هم اکنون از فراورده‌های این شاخه از علوم در صنایع پزشکی، رباتیک، پیش بینی وضع هوا، نقشه‌برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار و دست خط و بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود.

 

هوش مصنوعی چیست؟

 

تاریخچه

 

تعریف و طبیعت هوش مصنوعی

 

فلسفهٔ هوش مصنوعی

 

مدیریت پیچیدگی

 

تکنیک ها و زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی

 

عامل‌های هوشمند


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 19:47 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

با سلام

ایرادهای موجود در اسلایدها برطرف گردید.

کتاب درس: شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد ترجمه هاشم محلوجی می باشد که مطالعه کل کتاب برای امتحان الزامی است.

اسلایدهای درس شبیه سازی کامپیوتر را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

اسلایدهای درس شبیه سازی کامپیوتر

با تشکر و آرزوی موفقیت روز افزون


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 19:47 :: توسط : هوش مصنوعی ایران


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 19:47 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها، و یا به اختصار الگوریتم مورچه ها، از رفتار مورچه های طبیعی که در مجموعه ها بزرگ در کنار هم زندگی می کنند الهام گرفته شده است و یکی از الگوریتم های بسیار کارآمد در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی است. الگوریتم های دیگری نیز بر اساس الگوریتم مورچه ها ساخته شده اند که همگی سیستم های چند عاملی هستند و عامل ها مورچه های مصنوعی یا به اختصار مورچه هایی هستند که مشابه با مورچه های واقعی رفتار می کنند. الگوریتم مورچه ها، یک مثال بارز از هوش جمعی هستند که در آن عامل هایی که قابلیت چندان بالایی ندارند، در کنار هم و با همکاری یکدیگر می توانند نتایج بسیار خوبی به دست بیاورند. این الگوریتم برای حل و بررسی محدوده وسیعی از مسائل بهینه سازی به کار برده شده است. از این میان می توان به حل مسأله کلاسیک فروشنده دوره گرد و همچنین مسأله راهیابی در شبکه های مخابرات راه دور اشاره نمود.

مساله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem) و یا به اختصار TSP، یکی از مسائل مشهور بهینه سازی ترکیبی است. در این مسأله، یک فروشنده دوره گرد می خواهد به چند شهر سفر کند و کالای خود را به فروش برساند. اما می بایست از تمام شهرها عبور کند، از هر شهر فقط یک بار عبور کند و با طی کوتاه ترین مسیر، سفر خود را به پایان برساند. حل این مساله کاربردهای وسیعی در حوزه های مختلف مهندسی دارد. از جمله مسائلی که از نظر ریاضی با مسأله TSP معادل هستند، می توان به حل انواع مسایل زمانبندی، مسیریابی، جایابی کالا در انبار، جایابی ماشینها در کارگاه ها، و طراحی مدارات چاپی اشاره نمود.

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

مهندسی کنترل گرایشی از مهندسی برق و مهندسی مکانیک است و کاربرد گسترده ای در رشته های مهندسی هوافضا٬ مهندسی شیمی و حتی اقتصاد و زیست‌شناسی دارد.

مهندسی کنترل به مدل‌سازی ریاضی سیستمها و بررسی دینامیک آن‌ها، و در نهایت، طراحی کنترل‌کننده‌ها برای سیستم‌های مورد نظر می‌پردازد. هدف از طراحی کنترل‌کننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب می‌باشد. رفتار مطلوب می‌تواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت، دقت، مصرف سوخت، زمان و ... باشد.

به دلیل پایه‌ای بودن مطالب عنوان شده در این رشته، مباحث می‌تواند بسیار فراتر از رشته برق و حتی رشته‌های مهندسی برود. چون آنچه که عنوان می‌شود اصول و مبناهای کنترل سیستم‌ها است. می‌توان این سیستم را یک سیستم مکانیکی و یا دارای اجزای الکترونیکی و یا حتی جامعه‌ای از انسان‌ها و یا رفتارهای انسانی در نظر گرفت.

به عنوان مثال در سالهای اخیر بحث کنترل سازه ها در برابر زلزله به موضوع مورد علاقه محققان سازه تبدیل شده است. به نحوی که تقریبا هم اکنون ساختمانهای بلند بدون سیستمهای کنترلی ساخته نمیشوند. مثال بسیار مشهور استفاده از سیستم‌های کنترل در ساختمانها برج 101 تایپه است که در آن از سیستم کنترلی غیر فعال میراگر جرم هماهنگ شده موسوم به TMD استفاده شده است.

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm - ICA) روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف بهینه سازی می‌پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی - سیاسی، الگوریتمی برای حل مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه می‌دهد[۱]. از لحاظ کاربرد، این الگوریتم در دسته الگوریتم های بهینه سازی تکاملی همچون الگوریتم های ژنتیک (Genetic Algorithms)، بهینه سازی انبوه ذرات (Particle Swarm Optimization)، بهینه سازی کلونی مورچگان (Ant Colony Optimization)، تبرید فلزات شبیه سازی شده (Simulated Annealing) و ... قرار می گیرد. همانند همه الگوریتم های قرار گرفته در این دسته، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه ای از جوابهای احتمالی را تشکیل می دهد. این جوابهای اولیه در الگوریتم ژنتیک با عنوان "کروموزوم"، در الگوریتم ازدحام ذرات با عنوان "ذره" و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان "کشور" شناخته می شوند. الگوریتم رقابت استعماری با روند خاصی که در ادامه می آید، این جوابهای اولیه (کشور ها) را به تدریج بهبود داده و در نهایت جواب مناسب مسئله بهینه سازی (کشور مطلوب) را در اختیار می گذارد.

پایه‌های اصلی این الگوریتم را سیاست همسان سازی (Assimilation)، رقابت استعماری (Imperialistic Competition) و انقلاب (Revolution) تشکیل می‌دهند. این الگوریتم با تقلید از روند تکامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها و با مدلسازی ریاضی بخشهایی از این فرایند، عملگرهایی را در قالب منظم به صورت الگوریتم ارائه می‌دهد که می‌توانند به حل مسائل پیچیده بهینه سازی کمک کنند. در واقع این الگوریتم جوابهای مسئله بهینه سازی را در قالب کشورها نگریسته و سعی می‌کند در طی فرایندی تکرار شونده این جواب‌ها را رفته رفته بهبود داده و در نهایت به جواب بهینه مسئله برساند[۲].

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

لطف‌علی عسکرزاده، مشهور به لطفی زاده یا لطفی ع. زاده[۱] استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا و بنیان‌گذار نظریهٔ منطق فازی (Fuzzy Logic) است. در بخش یادکرد منابع اکثر متون فنی مربوط به منطق فازی نام او به صورت "Zadeh" ذکر می‌شود.

وی از پدری ایرانی و مادری روس در باکو که آن زمان در جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان بخشی جمهوری شوروی سوسیالیستی فدراتیو ماوراء قفقاز واقع در اتحاد جماهیر شوروی بود متولد شد و از جنگ جهانی به این سو مقیم آمریکاست.

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

شبكه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الكترونیكی از ساختار عصبی مغز انسان نامید. مكانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است.


شبكه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الكترونیكی از ساختار عصبی مغز انسان نامید. مكانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است. مدل های الكترونیكی شبكه های عصبی طبیعی نیز بر اساس همین الگو بنا شده اند و روش برخورد چنین مدل هایی با مسائل، با روش های محاسباتی كه به طور معمول توسط سیستم های كامپیوتری در پیش گرفته شده اند، تفاوت دارد. می دانیم كه حتی ساده ترین مغز های جانوری هم قادر به حل مسائلی هستند كه اگر نگوییم كه كامپیوترهای امروزی از حل آنها عاجز هستند


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

دانلود کتاب مرجع شبکه های عصبی هاگان

hotfile

rapidshare


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:16 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می کند. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد ( درست یا غلط، ۰ یا ۱، سیاه یا سفید) ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان می دهد.

ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 23:15 :: توسط : هوش مصنوعی ایران

درباره وبلاگ
به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان هوش مصنوعی ایران و آدرس iran-ai.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


ورود اعضا:

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 30
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 39
بازدید ماه : 124
بازدید کل : 54706
تعداد مطالب : 36
تعداد نظرات : 2
تعداد آنلاین : 1